7. 12. 2020. | Natječaj

URBACT otvorio poziv za pilot mreže za prijenos Urbanih inovativnih akcija!

Tajništvo programa URBACT raspisalo je novi poziv za pilot mreže koji će financirati do četiri mreže čiji će cilj biti prilagoditi inovacije gradova koji su dovršili svoj projekt UIA, na nekoliko drugih gradova. Rok za prijavu gradova je 1. veljače 2021. godine.

Svaka će se mreža sastojati od 4 partnera, uključujući vodeći grad UIA-e. URBACT-ov marketplace s 14 UIA gradova, spremnih da djeluju kao vodeći partneri i prenose svoje inovacije u druge gradove, dostupan je na poveznici https://urbact.eu/marketplace.

Pozivaju se gradovi zainteresirani za sudjelovanje u ovim pilot mrežama, da se prijave. Kao rezultat mrežne razmjene participirajući gradovi će razviti plan ulaganja (tzv. investicijski koncept) za financiranje provedbe adaptiranih inovacija.

Za više informacija pročitajte projektni zadatak i vodič koji je dostupan na https://urbact.eu/uia-transfer-mechanism.

Sva pitanja u vezi s pozivom za mreže UIA mehanizma prijenosa trebaju biti adresirana na uiatm@urbact.eu.

Izvor: https://urbact.eu/

 

Povratak