5. 3. 2018. | Sestanki mreže

V Kruševcu končana 5. Skupščina mreže CIVINET

Srbski  Kruševac je bil 23. februarja 2018 gostitelj 5. Skupščine mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, ob kateri se je zbralo 80 članov Mreže - predstavnikov mest, ministrstev, fakultet, inštitutov, združenj, podjetij ter drugih delničarjev, ki se ukvarjajo s trajnostno mobilnostjo v Sloveniji, Hrvaški, BiH, Črni Gori, Srbiji in Makedoniji. Neposredno pred Skupščino je bil sestanek Političnega odbora, ki ga tvorijo politični predstavniki mest in občin.

V uvodu so udeležence Skupščine pozdravili koordinator mreže CIVINET Srđan Škunca ter županja mesta Kruševac Jasmina Palurović. Županja se je zahvalila na dejstvu da je Kruševcu pripadla čast da gosti skupščino najbolj aktivne in številčne evropske mreže CIVINET, ki ima več kot 140 članov iz šestih držav. Izpostavila je, da je Kruševac prvo mesto iz Srbije, ki se je leta 2015 pridružilo mreži CIVINET ter prvo mesto v Srbiji, ki je sprejelo Načrt trajnostne urbane mobilnosti.

Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a / Sekretariata mreže je navzoče seznanila s številom članov in je poudarila, da je mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE tudi mreža z najhitrejšo rastjo. Od prejšnje Skupščine v Mariboru število članov je zraslo s 118 na 141 člana na koncu leta 2017. V nadaljevanju  je predstavila Poročilo o aktivnosti mreže v letu 2017.

Koordinator Srđan Škunca je predstavil informacijo o Načrtu aktivnosti mreže v letu 2018. Nato pa Politično izjavo za leto 2018, ki jo je pred tem sprejel Politični odbor. Člane Skupščine je seznanil s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta, ki se je na ta način prilagodil nastalim spremembam (Bolgarija ima le enega, neaktivnega člana, ter je v postopku ustanavljanja lastne mreže; REC Slovenija ne obstaja več kar pomeni, da ne obstaja več tudi slovenski Sekretariat pa tudi s spremembami je v Statutu bolje pojasnjena sestava Političnega odbora).

Skupščini mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE je predlagano sprejetje naslednjih odločitev, ki so nato bile soglasno sprejete:

– Načrt aktivnosti za 2018
– Politična izjava za 2018
– Spremembe in dopolnitve Statuta

V drugem delu Skupščine je okrogla miza bila posvečena načrtovanju trajnostne urbane mobilnosti s predstavitvijo primerov in izzivov SUMP-ov iz Ljubljane, Malmő-a in Kruševca ter hrvaški in slovenski primeri sistemov javnih koles. Po končanem delovnem delu programa, sledil je organiziran turistični obhod mesta.

POVRATAK