22. 12. 2017. | Aktivnosti mreže

[Zabilježite datum] Najava treninga o SUMP-ovima za predstavnike gradova iz Slovenije i Hrvatske

Hrvatski i slovenski partneri projekta CIVITAS Prosperity u suradnji s mrežom CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE pozivaju predstavnike gradova uključenih u integrirano planiranje prometa da rezerviraju termin za četiri dana treninga o Planovima održive urbane mobilnosti, koji će se održati od 20. do 23. ožujka 2018. u Rovinju.

Sudjelovanje na besplatnoj edukaciji, na čelu s međunarodnim predavačima, otvoreno je za 30 sudionika iz Slovenije i Hrvatske. Naglasak će biti na interaktivnom i terenskom radu te aktualnim temama planiranja prometa, kao što su:-

– stanje i budućnost Planova održive urbane mobilnosti (SUMP)
– kako dobiti političku podršku za integrirano planiranje prometa
– kako se nositi sa SUMP-ovima u malim gradovima i općinama
– kako povezati integrirani promet i prostorno planiranje
– kako komunicirati s javnošću i uključiti ih u pripremu i provedbu SUMP-ova
– korištenje javnih prostora u planiranju prometa

/// Više informacija o treningu i obrasci za prijavu bit će dostupni na web stranici mreže  krajem siječnja 2018.

Povratak