21. 5. 2018. | dobra praksa iz eu

Europa u pokretu: Europska komisija dovršila agendu za sigurnu, čistu i povezanu mobilnost

Europska komisija je donijela treći i završni paket mjera za modernizaciju europskog prometnog sustava. Njegov je cilj omogućiti svim Europljanima da ostvare koristi od sigurnijeg prometa, vozila koja manje zagađuju i naprednijih tehnoloških rješenja te ujedno poduprijeti konkurentnost industrije EU-a.

U govoru o stanju Unije u rujnu 2017. predsjednik Juncker iznio je kao jedan od ciljeva za EU i njegovu industriju da postanu predvodnici u području inovacija, digitalizacije i dekarbonizacije. Nadovezujući se na prethodne pakete mjera „Europa u pokretu” iz svibnja i studenoga 2017., Junckerova Komisija je dovršila treći i završni paket mjera za ostvarenje tog cilja u području mobilnosti. Njegov je cilj omogućiti svim Europljanima da ostvare koristi od sigurnijeg prometa, vozila koja manje zagađuju i naprednijih tehnoloških rješenja te ujedno poduprijeti konkurentnost industrije EU-a. Stoga inicijative uključuju integriranu politiku za budućnost sigurnosti cestovnog prometa s mjerama za sigurnost vozila i infrastrukture, prve standarde za emisije CO2 za teška vozila u povijesti, strateški akcijski plan za razvoj i proizvodnju baterija u Europi i budućnosti okrenutu strategiju za povezanu i automatiziranu mobilnost.

Sigurna mobilnost

Iako se broj poginulih u cestovnom prometu od 2001. smanjio za više od polovine, 25 300 ljudi izgubilo je život na cestama EU-a 2017., a još ih je 135 000 teško ozlijeđeno. Komisija stoga poduzima mjere s velikom dodanom vrijednošću na razini EU-a kako bi doprinijela sigurnosti na cestama i Europi koja štiti. Komisija predlaže da se novi modeli vozila opreme naprednim sigurnosnim značajkama kao što su napredni sustavi za kočenje u slučaju nužde, sustavi za zadržavanje u voznom traku i sustavi za otkrivanje pješaka i biciklista za kamione (puni popis nalazi se ovdje). Uz to, Komisija pomaže državama članicama da sustavno utvrde opasne cestovne dionice i da bolje usmjere ulaganja. Tim bi se mjerama moglo spasiti do 10 500 života te izbjeći gotovo 60 000 težih ozljeda u razdoblju od 2020. do 2030., čime se doprinosi dugoročnom cilju EU-a da se do 2050. približi nultoj stopi poginulih i teško ozlijeđenih u cestovnom prometu.

Čista mobilnost

Komisija dovršava agendu za sustav mobilnosti s niskim razinama emisija predlažući prve standarde za emisije CO2 za teška vozila u povijesti. Prosječne emisije CO2 iz novih kamiona morat će 2025. IP/18/3708 biti 15 % niže u odnosu na 2019. Za 2030. predlaže se indikativna ciljna vrijednost smanjenja od 30 % u odnosu na 2019. Te su ciljne vrijednosti u skladu s obvezama EU-a u okviru Pariškog sporazuma i omogućit će prijevoznicima – uglavnom malim i srednjim poduzećima – da ostvare znatne uštede zahvaljujući manjoj potrošnji goriva (25 000 EUR u razdoblju od pet godina). Kako bi se omogućila daljnja smanjenja emisija CO2, Komisija olakšava projektiranje aerodinamičnijih kamiona i poboljšava označivanje guma. Osim toga, Komisija iznosi sveobuhvatni akcijski plan za baterije kojim će pridonijeti stvaranju konkurentnog i održivog „ekosustava” za baterije u Europi.

Povezana i automatizirana mobilnost

Automobili i druga vozila sve su češće opremljeni sustavima za pomoć u vožnji, a potpuno autonomna vozila samo što se nisu pojavila na našim cestama. Komisija danas predlaže strategiju čiji je cilj učiniti Europu svjetskim predvodnikom u području potpuno automatiziranih i povezanih sustava mobilnosti. U strategiji se razmatra nova razina suradnje između sudionika u cestovnom prometu, od čega bi mogao imati velike koristi sustav mobilnosti u cjelini. Prijevoz će biti sigurniji, čišći, jeftiniji i pristupačniji starijim osobama i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Osim toga, Komisija predlaže uvođenje potpuno digitaliziranog okruženja za razmjenu informacija u teretnom prometu. Time će se smanjiti administrativne formalnosti i olakšati protok digitalnih informacija za logističke operacije.

Izvor: ec.europa.eu

Povratak