4. 1. 2023. | Dobra praksa iz EU

Nacionalne strategije razvoja biciklističkog prometa sve su važnije, no još je dug put pred njima

Dana 22. prosinca 2022., Europska biciklistička federacija (ECF) objavila je novo izdanje izvješća o stanju nacionalnih strategija razvoja biciklističkog prometa za 2022., kojim je dala opsežan pregled statusa strategija u 44 europske zemlje. Od 44 analizirane zemlje, njih 14 ima nacionalnu strategiju razvoja biciklističkog prometa na snazi, dok je u osam država, među kojima su Hrvatska, Slovenija i Srbija, strategija po prvi puta u procesu razvoja,

ECF-ova analiza pokazuje kako nacionalne strategije razvoja biciklističkog prometa postaju sve važnije, ali da je još dug put pred mnogim zemljama, posebno uzimajući u obzir politički cilj postavljen paneuropskim Master planom kojim svaka zemlja mora razviti i implementirati nacionalnu strategija biciklističkog prometa do 2030. Master plan je usvojen u svibnju 2021. i odnosi se na 54 zemlje.

Ključni novi događaji u izvješću, u usporedbi s izdanjem iz 2021., uključuju:

  • Italija usvaja svoju prvu nacionalnu biciklističku strategiju.
  • Engleska objavljuje svoju drugu strategiju ulaganja u biciklistički promet i pješačenje.
  • Francuska objavljuje novi Plan biciklizma i aktivne mobilnosti 2022.-2027.
  • Češka usvaja koncept urbane i aktivne mobilnosti 2021.-2030.
  • Luksemburg usvaja novi Nacionalni plan mobilnosti do2035. s posebnim odjeljkom koji se odnosi na biciklistički promet.

 

Uključujući nove strategije usvojene 2022., 20 zemalja do sada je u nekom trenutku usvojilo nacionalnu strategiju biciklističkog prometa ili sličan politički dokument. Trenutno ih je na snazi 14, dok je šest isteklo, pa ih je potrebno ažurirati. Od preostale 24 zemlje analizirane u izvješću, osam ih je trenutno u procesu razvoja nacionalne biciklističke strategije po prvi put, primarno lociranih u dunavskoj regiji. Među njima su Hrvatska, Slovenija i Srbija. Velike praznine još uvijek postoje u nekim dijelovima Srednje i Istočne Europe, Balkana, kao i Kavkaza.

Ključni nalazi

Izvješće je prvo koje na sustavan način razmatra razine potrošnje središnjih vlada, čime se otkrivaju velike razlike među zemljama. Prema našoj analizi, čini se da je sjeverna regija Belgije, Flandrija, bila najveći ulagač u biciklističku infrastrukturu u 2022., ulažući približno 45 € po glavi stanovnika, a slijede ju drugoplasirana Irska (c. 35 € po komadu) i Norveška (c. 20 € po komadu). Flandrija ima isključivu nadležnost nad cjelokupnom cestovnom mrežom i stoga se donekle može usporediti s ulogom nacionalne razine u drugim zemljama.

Godišnje flamanske regionalne vlasti ulažu oko 300 milijuna eura u biciklistički promet. Osim toga, podregionalna razina (pet flamanskih pokrajina), kao i lokalna razina, također poduzimaju značajna ulaganja. Mjesta i gradovi ulažu u prosjeku 15-20 € po stanovniku godišnje u biciklizam, tri puta više nego prije pet godina. Flandrija također apsorbira većinu od 411 milijuna eura vrijednih ulaganja koja su namijenjena biciklističkom prometu kao dio belgijskog Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Klimatske i energetske politike sve više postaju glavni pokretač promjena u svakom gospodarskom sektoru, uključujući i kopneni promet. Proširenje EU sustava trgovanja emisijama na promet najnoviji je dokaz tome. Iako je biciklistički promet klimatski i energetski najučinkovitiji način prijevoza par excellence, još uvijek nije zadobio pozornost koju zaslužuje u raznim klimatskim i energetskim politikama. ECF stoga snažno naglašava potrebu da se u potpunosti uzme u obzir potencijal vožnje biciklom i sustavno uključe mjere razvoja biciklističkog prometa i u UN-ove nacionalno određene doprinose kao i u nacionalne energetske i klimatske planove EU-a. Potonji su na reviziji u 2023.

Nalazi u ovom izvješću pružit će referentnu točku prema kojoj ECF namjerava nastaviti s objavljivanjem godišnjih ažuriranih izvješća kako bi pratio napredak u razvoju i provedbi nacionalnih biciklističkih strategija u Europi prema 2030. godini.

Cijelo izvješće dostupno je za preuzimanje OVDJE.

Izvor: ecf.com

Povratak