20. 2. 2020. | Dobra praksa iz EU

Objavljena nova brošura projekta Park4SUMP na temu upravljanja parkingom

Projekt CiViTAS Park4SUMP radi na poboljšanju integracije inovativnih rješenja za upravljanje parkingom u planove održive urbane mobilnosti. U veljači 2020. godine Park4SUMP  jr objavio novu brošuru pod nazivom "Dobri razlozi i načela upravljanja parkingom". Brošura pruža urbanistima i donositeljima odluka set od 17 principa parkiranja, 15 činjenica o parkiranju te dva dokaza o praksi upravljanja parkiranjem.

Ova publikacija pruža informacije koje su dionicima na lokalnoj razini potrebne za izgradnju pouzdanog političkog argumenta za mjere upravljanja parkingom te daje inspiraciju za učinke koji se mogu postići kroz upravljanje parkingom. Ova brošura ističe prednosti upravljanja parkiranjem u smislu održivog razvoja urbane mobilnosti, razbija mitove oko parkiranja i daje uspješne primjere pristupa upravljanju parkiranjem u cijeloj EU. To odražava dokaze i činjenice koje razvoj urbane mobilnosti treba uzeti u obzir, poput zakonskih zahtjeva, političke volje, potreba korisnika i percepcije te učinkovite uporabe ograničenih resursa.

Brošuru možete preuzeti OVDJE.

Članak je prvi puta objavljen na web stranici projekta CiViTAS Park4SUMP 6. veljače 2020. godine

Izvor: Eltis

Povratak