18. 8. 2020. | Natječaj

Otvorene prijave za članstvo u CIVITAS-ovom Savjetodavnom odboru

Političari iz gradova CIVITAS pozvani su da se prijave kako bi postali članovi novog CIVITAS-ovog Savjetodavnog odbora za politiku. Rok za slanje iskaza interesa je 10. rujna 2020.

Trenutni Politički savjetodavni odbor CIVITAS-a uskoro će postati CIVITAS-ov savjetodavni odbor za politiku (PAC), a visokomotivirani politički predstavnici iz zajednice CIVITAS mogu se pridružiti njegovim redovima.

Članovi Odbora će se redovito okupljati kako bi razmjenjivali iskustva o održivoj urbanoj mobilnosti i radili kao savjetodavna grupa za Inicijativu CIVITAS i mrežu gradova.

Izabrani političari iz gradova mreže CIVITAS Forum potiču se da se prijave za pridruživanje PAC-u za razdoblje 2020. -2022.

Zainteresirani kandidati trebaju poslati Iskaz interesa na adresu elektroničke pošte: pac@civitas.eu. Ova pisma namjere trebaju predstaviti motivaciju i viziju kandidata za njihov mandat kao člana PAC-a, kao i njihovu trenutnu ulogu, iskustvo i povezanost s Inicijativom CIVITAS. Pismo namjere ne bi trebalo imati više od 1.000 riječi.

Za daljnje informacije o načinu rada PAC-a te postupku odabira pročitajte u Uputama.

Rok za slanje iskaza interesa je 10. rujna / septembra 2020. Postupak odabira održat će se u rujnu, a novi mandat PAC-a započinje u listopadu 2020., kada se očekuje prvi sastanak novog PAC-a.

*Za više informacija o trenutnim aktivnostima Političkog savjetodavnog odbora kliknite ovdje.

Izvor: civitas.eu

Povratak