11. 7. 2019. | Natječaj

Prijavite se za najveću europsku nagradu za čisti gradski prijevoz - nagradu CIVITAS!

Gradovi su pozvani da se do 19. srpnja 2019. prijave kako bi imali priliku osvojiti najprestižnije europske nagrade za čisti gradski prijevoz. Nagrade CIVITAS pružaju jedinstvenu platformu za gradove da predstave svoje pionirske aktivnosti održive urbane mobilnosti. Pobjednički gradovi služe kao uzor drugim gradovima diljem Europe, potičući ih u svojim vlastitim inicijativama za čišći i bolji gradski prijevoz.

Nagrade CIVITAS otvorene su za sve gradove koji su potpisali Deklaraciju CIVITAS i koji su članovi  mreže CIVITAS Forum. Ako vaš grad još nije član Foruma, ispunite i potpišite Deklaraciju CIVITAS Foruma. Nagrade pružaju priliku gradovima isticanje inovativnih i uspješnih postignuća u području održive urbane mobilnosti.

Podsjećamo kako je Grad Banja Luka dobitnik prošlogodišnje CIVITAS-ove nagrade “Transformacije” za značajnu transformaciju i napredak prema življem i pametnijem gradu kroz integrirani skup mjera mobilnosti.

Kandidati mogu osvojiti nagrade u četiri kategorije, s mogućnošću prijava u više kategorija:

(1) Nagrada “Bold Measure”, koja nagrađuje odvažan pristup koji se još uvijek mora široko primjenjivati ​​i primjere ambicija koje vode do uspješnih rezultata;
(2) Nagrada „Građani i uključivanje dionika“ koja nagrađuje grad koji se uspješno angažirao s građanima i / ili relevantnim dionicima (npr. Nevladinim organizacijama ili privatnim sektorom) kako bi se uhvatili u koštac s lokalnim izazovom urbane mobilnosti;
(3) Nagrada „CIVTAS Legacy“, koja nagrađuje grad koji je svoju predanost mreži CIVITAS  i održivoj mobilnosti proveo u inovativne mjere s jakim učincima; te
(4) Nagrada “Transformation”, koja nagrađuje grad koji je koristio mjere mobilnosti kako bi se preoblikovao u pametnije i ugodnije okruženje.

Kao i do sada,  CIVITAS-ova ceremonija dodjele nagrada održat će se na CIVITAS Forumu. Ovogodišnja manifestacija održava se u Grazu, u Austriji, od 2. do 4. listopada 2019. godine. Pobjednika će izabrati žiri za CIVITAS nagrade, osim nagrade “Transformacija” koju će izabrati Politički savjetodavni odbor CIVITAS-a.

Svi obrasci za prijavu dostupni su na glavnoj stranici CIVITAS Awards.

Povratak