24. 2. 2017. | Sestanki mreže

V Mariboru organizirana 4. skupščina Mreže CIVINET

Mesto Maribor je 17. februarja 2017 gostilo 4. Skupščino Mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE. Mreža, ki trenutno šteje 120 članov iz sedmih držav, je najštevilčnejša evropska Mreža CIVINET. Na dogodku se je zbralo 65 predstavnikov mest, ministrstev, fakultet, institucij, združenj, podjetij ter drugih zainteresiranih, ki se ukvarjajo z trajnostno mobilnostjo v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH in v Srbiji. Pred Skupščino sta potekala sestanka Upravnega in Političnega odbora Mreže.

Skupščino je odprl koordinator Mreže g. Srđan Škunca z Reke, udeležence skupščine pa je pozdravil župan Maribora, g. Andrej Fištravec, ki je predstavil projekte in dejavnosti, ki jih mesto Maribor trenutno izvaja na področju trajnostne mobilnosti.

Škunca se je v nadaljevanju zahvalil članom predhodnega Upravnega odbora, posebej g. Vladu Babiću iz Mestne občine Ljubljana, za uspešno koordiniranje mreže do septembra 2016. Poudaril je, da se je število članov Mreža v zadnjem letu povzpelo na 120 in tako ohranja vodilno mesto med enajstimi evropskimi mrežami CIVINET. Člane Skupščine je obvestil o predlogu za povečanje števila članov Upravnega odbora Mreže in spremembo sestave, ki bolje odraža strukturo članstva. Novi Upravni odbor bi se razširil iz osem na deset članov, trije predstavniki iz Slovenije in Hrvaške ter dva iz BiH in Srbije. Poleg predstavnikov mest, bi v Odbor vključili tudi druge zainteresirane strani.

Ga. Lidija Pavić-Rogošić (ODRAZ, Sekretariat mreže) je Skupščino obvestila o spremembah statuta, potrebnih za uskladitev z novimi okoliščinami, v katerih Mreža deluje. Sprejeta je bila odločitev, da se vzpostavi en sekretariat Mreže, katerega vodenje bo prevzel ODRAZ. Vlogo sekretariata Mreže v Sloveniji bo še naprej opravljal REC Slovenija, medtem ko se v drugih državah lahko vzpostavi sekretariat, v kolikor bo to potrebno.

G. Vlado Babić je predstavil Poročilo o delovanju mreže v letu 2016, ga. Lidija Pavić-Rogošić pa Načrt aktivnosti mreže za 2017.

Skupščini Mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE so bili predlagani naslednji sklepi, ki so bili sprejeti:
– povečanje Upravnega odbora in potrditev članov nove sestave
– dopolnitve in spremembe Statuta (Terms of reference)
– Načrt dela za leto 2017.

Na koncu je bila članom Skupščine predstavljena Politična izjava za leto 2017, ki jo je sprejel Politični odbor, katerega člani so predstavniki mest in občin.

Fotogalerija dogodka

POVRATAK