30. 10. 2019. | AKtivnosti članova

Budućnost je u alternativi

Završna konferencija projekta pod nazivom ,,Budućnost je u alternativi“ organizovana je u Kongresnom centru ,,Master“ Novosadskog sajma u okviru Sajma saobraćaja koji je održan od 16. - 18.10.2019. Konferencija je realizovana u okviru projekta ,,Gasi svetlo da ti budućnost ne bude mračna“ kojeg sprovodi udruženje građana ,,Srbija, moj dom“ uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, saobraćaj i građevinarstvo.

Osnovni ciljevi projekta jesu podizanje svesti i znanja učenika osnovnih i srednjih škola o uštedi energije i posledicama neefikasnog korišdenja energije, kao i povedanje korišdenja električnih vozila kao održivih vidova prevoza, čime bi se doprinelo smanjenju emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte. Transportna politika koju bi naši gradovi trebalo da slede jeste veda upotreba zelenih vidova prevoza.
Predavanjima su sprisustvovali učenici Saobradajne škole ,,Pinki“ i Elektrotehničke škole ,,Mihajlo Pupin“ iz Novog Sada.

Konferenciju je otvorio Dejan Radivojev, master inženjer saobraćaja i doktorand na smeru: Saobraćaj na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Dejan je kao koordinator projekta predstavio aktivnosti koje su realizovane tokom projekta.

Predavanje pod nazivom Značaj i koristi vožnje bicikla u Novom Sadu održala je Jasna Žugid iz udruženja Novosadska biciklistička inicijativa. Predstavila je sve prednosti vožnje bicikla. Takođe, predstavila je i aktivnosti koje ovo udruženje realizuje u oktobru i pozvala prisutne da učestvuju u ovim aktivnostima.

Milan Manojlović iz kompanije E prime održao je predavanje pod nazivom Električni bicikli — rešenje za gradsku gužvu. Na ovom predavanju predstavljene su prednosti korišdenja električnog bicikla, kao i proizvodi koje kompanija E prime proizvodi.

Električni skuteri — 0 litara na 100 kilometara bila je tema poslednjeg predavanja koje je održao Vladimir Anid iz kompanije Motogrini gruppo. On je skrenuo pažnju na sve pogodnosti koje pružaju elektični skuteri, a posebno je stavio akcenat na očuvanje životne sredine.
Gospodin Anid je koncizno i iskreno opomenuo sve prisutne da dobro razmisle o svom ponašanju i u saobradaju i prema našoj planeti, ukazao na propuste i greške koje svakodnevno činimo i na moguća rešenja da se te greške isprave.

Povratak