12. 1. 2018. | Najava događanja

CIVITAS konferencija o dostavi roba u urbanim područjima

Ovaj interaktivni događaj uključuje prezentacije, izložbe, treninge, radionice i dodjelu nagrada na području dostave roba u urbanim područjima. Održava se od 23. do 24. travnja 2018. u Bruxellesu. Sudionici će istražiti nove modele suradnje za angažiranje i podršku javnim i privatnim akterima te saznati više o novim idejama vezanim za logistiku u urbanim sredinama. Ostale teme uključuju suradnju dionika, politike i regulative, planiranje dostave roba, ulogu tehnologije te prikupljanje podataka i menadžment.

Događaj će također sadržavati interaktivni dijalog s dionicima iz SAD-a, uključujući i američko Ministarstvo prometa, koje je trenutno u partnerstvu s Europskom komisijom u sklopu Urban Twinning inicijative za istraživanje i razvoj.

Održava se od 23. do 24. travnja 2018. u Bruxellesu. 

Nacrt programa rada dostupan je OVDJE. U međuvremenu sačuvajte datum i registrirajte se OVDJE.

Da biste saznali više o pojedinačnim projektima, posjetite njihove web stranice:

Izvor: civitas.eu

Povratak