4. 6. 2020. | Javni poziv

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor koordinatora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa za razdoblje 2020. - 2024.

Tajništvo Mreže raspisuje javni poziv za isticanje kandidature za izbor koordinatora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa za razdoblje 9/2020. - 8/2024. Na poziv se mogu javiti gradovi i općine, članovi Mreže iz EU-a (Hrvatska i Slovenija). Rok za dostavu kandidature je 10. 7. 2020.

Zadaci koordinatora Mreže:

 • saziva godišnju skupštinu CIVINET-a, sastanke Upravnog i Političkog odbora, priprema dnevni red i organizira sastanke uz pomoć Tajništva Mreže (dalje u tekstu “Tajništvo”)
 • priređuje nacrte godišnje Političke izjave
 • izrađuje prijedlog godišnjih aktivnosti CIVINET-a, uz podršku Tajništva
 • usmjerava i podržava Tajništvo u planiranju i provedbi aktivnosti
 • održava komunikaciju s članovima CIVINET-a
 • osigurava financijska sredstva za osnovni rad Tajništva
 • obavlja druge zadatke koje proizlaze iz funkcije koordinatora.

 

Zainteresirani gradovi i općine (jedinice lokalne samouprave) iz Hrvatske ili Slovenije trebaju:

 • imenovati osobu koja će obnašati funkciju koordinatora Mreže i predsjednika Upravnog odbora
 • imenovati političkog predstavnika koji će obnašati funkciju predsjednika Političkog odbora
 • osigurati ljudske kapacitete koji će podržati rad Mreže te raspoloživost za sudjelovanje na sastancima i događanjima Mreže (koordinacijski poslovi zahtijevaju u prosjeku 40 sati rada mjesečno)
 • osigurati 12.000 EUR godišnje za osnovne aktivnosti Mreže i Tajništva

 

Mandat koordinatora Mreže traje četiri godine (9/2020. – 8/2024.), a stvarno se dužnost preuzima na sjednici UO i PO uoči Skupštine 2021.

 

Koordinator usko surađuje s Tajništvom koje je zaduženo za sljedeće:

 • prima i odgovara na poštu unutar razumnog vremenskog roka putem elektroničkih ili fizičkih sredstava
 • upravlja web stranicom Mreže i stranicom Mreže na civitas.eu
 • upravlja Facebook stranicom Mreže
 • upravlja registracijama članstva te bazom podataka kontakata, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka
 • sastavlja nacrt izvještaja o provedbi aktivnosti i napretku članstva Skupštini i Upravnom odboru
 • odgovorno je za pripremu prijedloga projekata na natječaje Europske komisije koji podržavaju Inicijativu CIVITAS, a za financiranje planiranih aktivnosti te za pripremu projekata u svrhu prijave na druge relevantne natječaje u suradnji s Koordinatorom Mreže i drugim zainteresiranim članovima
 • odgovorno je za financijsko upravljanje Mrežom
 • priprema informativne materijale (letci, e-glasila)
 • organizira sastanke Mreže i događanja uz pomoć Koordinatora Mreže i drugih tajništava te u suradnji sa zainteresiranim članovima
 • priprema zapisnike sastanaka i nacrt godišnjih izvještaja o radu.

 

Koordinatora potvrđuje Upravni odbor Mreže.

Kandidatura treba sadržavati:

 

Valjanima će se smatrati kandidature poslane na adresu elektroničke pošte civinet@odraz.hr zaključno s 10. 7. 2020. U predmetu elektroničke pošte potrebno je navesti “Kandidatura za koordinatora”.

Povratak