7. 7. 2021. | Aktivnosti članova

Naša klima, naša budućnost - doprinos mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE zelenoj tranziciji

U srpanjskom Glasilu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) objavljen je članak o mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE te kako ona pridonosi zelenoj tranziciji.

Organizacije civilnog društva doprinose zelenoj tranziciji informirajući o novim politikama, mogućim načinima provedbe te upoznavanjem s dobrim primjerima. Doprinose izgradnjom kapaciteta lokalnih zajednica, mobilizirajući ih na sudjelovanje u planiranju i rješavanju problema za poboljšanje kvalitete življenja. Mogu doprinijeti i povezivanju i partnerskom pristupu različitih sektora, kako bi u sinergiji radili na rješavanju zajedničkih izazova. Sve to radi mreža za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, koja okuplja preko 195 dionika iz šest zemalja – Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sj. Makedonije i Srbije.

Ulogu tajništva od samog osnutka 2013. ima upravo jedna organizacija civilnog društva, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, koja u suradnji s članovima planira i organizira aktivnosti. Radi se o pravom zajedništvu između različitih sektora – gradovi, ministarstva, fakulteti, instituti, organizacije civilnog društva, tvrtke koje se bave javnim prijevozom i inovacijama u mobilnosti i dr.

Mreža podržava politike EU-a ( Zeleni plan, Strategija za održivu i pametnu mobilnost) te prati primjere dobre prakse europskih gradova. Mreža radi na transformaciji društava i lokalnih zajednica prema održivijim načinima mobilnosti, kojima je cilj povećati kvalitetu življenja, potaknuti i promijeniti prometne navike, osiguravajući bolji pristup i priuštivi javni prijevoz, ali i donošenje planova održive urbane mobilnosti (SUMP).

Mreža doprinosi izgradnji povjerenja između dionika, među kojima su i donositelji odluka što vodi donošenju javnih politika koje vode računa o unaprjeđenju mobilnosti, ali i socijalnim, zdravstvenim i pravičnim dimenzijama zelene tranzicije.

Važan element rada Mreže su treninzi i prijenos dobre prakse. Ove su godine održani webinari: ‘COVID-19 kao katalizator promjena u planiranju održivog prometa’ te ‘Čista vozila i inovativne tehnologije u planiranju održivog prometa’. Sljedeći je ‘Planiranje održive mobilnosti u ruralnim područjima’.

S obzirom na to da se poboljšavaju epidemiološki uvjeti, Mreža prelazi i na hibridne sastanke, prvi će biti na temu održive mobilnosti u turističkim mjestima. Planira se i studijsko putovanje.

Važno je spomenuti i pripremu partnerskih projekata te radionice za studente različitih fakulteta, koji zajednički, na integriran način promišljaju načine rješavanja prometnih problema u lokalnim zajednicama, imajući u vidu i socijalnu i okolišnu dimenziju te uključivanje lokalnih stanovnika.

Pripremila: Lidija Pavić-Rogošić

Izvor: European Economic and Social Committee / Diversity Europe Newsletter, July 2021

 

Povratak