7. 11. 2022. | Dobra praksa iz EU

Novo istraživanje istražuje ravnopravnost spolova u prometnom sektoru

Žene čine samo oko 20 % radne snage u prometu i još manji udio u njegovoj upravi. Uklanjanje ovog jaza ključan je korak u ispunjavanju ambicija održive mobilnosti uz postizanje širih ciljeva ravnopravnosti spolova. Novi projekt koji provodi SUM4All Gender Working Group ima za cilj upravo rješavanje ovih pitanja.

Iako je bilo nekih inspirativnih i inovativnih inicijativa za rješavanje trenutne rodne neravnoteže u prometnom sektoru, a mnoge organizacije iz privatnog i javnog sektora mijenjaju svoje prakse zapošljavanja kako bi ubrzale promjene, još je dug put do toga. Europski institut za ravnopravnost spolova 24. listopada 2022. objavio je svoj Indeks ravnopravnosti spolova za 2022. godinu. Brojke otkrivaju kako je napredak nevjerojatno spor, s povećanjem od samo 0,6 bodova u odnosu na prošlogodišnje izdanje. Kao rezultat toga, prosječna ocjena EU-a sada iznosi 68,6 od 100 bodova, što bi značilo punu jednakost, samo 5,5 bodova više nego 2010. Stoga je potrebno ciljano, učinkovito djelovanje.

Zapošljavanje žena značajan je faktor koji usporava napredak. Usklađivanje kućanske i profesionalne uloge ima značajan utjecaj: 40 % žena u usporedbi s 21 % muškaraca provede najmanje četiri sata tijekom tipičnog radnog dana brinući se za malu djecu. Ovo je ključna briga za prometnu industriju. Kako se neposredna zabrinutost oko cijene goriva, ciljeva ugljične neutralnosti i pitanja pristupačnosti podudara, mobilnost se nalazi na ključnom raskrižju, gdje rodno ravnopravno zapošljavanje više nije samo pitanje ljudskih prava ili ‘dodatna korist’, već nužnost za prosperitet sektora. Od tereta do zrakoplovstva, željeznice do pomorstva i unutar automobilskog sektora, svaki način rada suočava se s jedinstvenim izazovima za stvaranje rodno ravnopravnog zapošljavanja. Međutim, postoji mnogo zajedničkih problema, a napredak zahtijeva međunarodno, međusektorsko djelovanje, nadogradnju na uspješne inicijative drugih, učenje na neuspjesima i prepoznavanje potencijala za napredak. Poboljšani porodiljni dopust, kultura na radnom mjestu, obrazovanje i obuka (uključujući obuku o pristranosti) – i više – bit će ključni za stvaranje rodno uravnoteženije radne snage u prometu.

Kao rezultat toga, SUM4All Gender Working Group, konzorcij dionika u prometu koji rade na rodnoj ravnopravnosti u sektoru mobilnosti, provodi projekt koji će ispitati prepreke i prilike za poboljšanje ravnoteže spolova u čitavoj prometnoj industiji. Projekt SUM4All nastoji izraditi praktičan vodič i alate za promjene koje je potrebno napraviti kako bi se osiguralo veće sudjelovanje žena u sektoru, na temelju primjera dobre prakse iz cijeloga svijeta. Pregledat će neke od zakonskih i regulatornih promjena koje su se dogodile posljednjih godina te ispitati potencijal za ubrzanje napretka. Rezultat će biti vrlo praktičan alat za potporu kreatorima nacionalne i regionalne politike, dionicima iz privatnog sektora, regulatorima i drugim ključnim planerima i donositeljima odluka na terenu.

Projekt traži uvide u trenutnu globalnu situaciju i primjere dobre prakse koji se poduzimaju. Nastoji identificirati akcije, projekte i alate koji se provode kako bi se omogućilo većem broju žena da uđu u prometni sektor, poboljšali uvjeti rada te podržalo napredovanje u karijeri.

Projekt vas poziva da podijelite svoje uvide u njihovoj anketi ovdje: SUM4ALL Gender Survey, listopad 2022. (alchemer.com).

Izvor: Eltis

Povratak