4. 5. 2016. | Aktivnosti članova

ODRAZ započeo seriju susreta s građanima u sklopu projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu"

Susret s građanima Črnomerca održan u utorak 26. travnja 2016. bio je prvi u nizu skupova koji se pod nazivom "Kretanje mojim kvartom" održavaju u okviru projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu" koji provodi ODRAZ-Održivi razvoj zajednice. U večernjim satima, u prostoru mjesnog odbora Bartol Kašić, okupilo se 50-ak sudionika - vijećnika Gradske četvrti Črnomerec i njenih odbora, predstavnika bolnica, škola, sportsko-rekreacijskih i drugih organizacija s tog područja te građana Črnomerca koji žele pridonijeti poboljšanju uvjeta kretanja u njihovom dijelu grada.

Nakon kratkih uvodnih riječi predsjednice ODRAZ-a Višnje Jelić Mück, predsjednika GČ Črnomerec Josipa Jelića i gradskog zastupnika Alena Ostojića, riječ su dobili građani.

Problemi u kretanju koncentrirani su na južni dio četvrti, zonu guste naseljenosti i visoke zastupljenosti urbanih funkcija. Stanovnici četvrti izloženi su tranzitnim prometnim tokovima koji povezuju zapadni rub grada i njegovo središte. Mnogi problemi posljedica su neriješenih prostorno-funkcionalnih odnosa, nediscipline pa i kažnjivog ponašanja dijela sudionika u prometu, neprikladnih režima prometa, neodgovarajućeg razmještaja postaja i drugih pratećih sadržaja gradskog prometa, loše obilježenosti i izostanka nadzora. S jedne strane, problemi na koje su građani upozorili su brojni, s druge pak strane, u većini slučajeva radi se o pitanjima čija rješenja ne iziskuju velike i skupe zahvate.

Građane posebno pogađa nezainteresiranost i nebriga nadležnih gradskih ureda i službi. Naime, ne samo građani, nego i njihovi predstavnici u jedinicama lokalne samouprave iznijeli su primjere opetovanih molbi, upozorenja i poziva da se određeni problemi riješe. Čini se, nažalost, da riječ građana još uvijek ne dopire do ušiju Grada. To potvrđuje potrebu za ovakvim susretima.

Evo sažetog pregleda iznesenih prijedloga i komentara:

  • KBC Sestre milosrdnice neuralgična je točka u odnosu na sve vrste kretanja uključujući promet i kretanje taksijem, kretanje i parkiranje korisnika te nepostojanje odgovarajućeg urbanističkog rješenja; pločnici su zaposjednuti automobilima, pješaci prisiljeni na kretanje kolnikom, a nadzora i kažnjavanja nema (širi prostor uz KBC);
  • zapriječen je prolaz djeci s poteškoćama u kretanju (Kosirnikova);
  • na više mjesta biciklisti ozbiljno ugrožavaju pješake;
  • upozoreno je na veliki manjak parkirališnih mjesta na nekoliko ključnih točaka;
  • predlaže se ograničiti ulaz automobila u središte grada odgovarajućim režimom naplate;
  • kretanje šlepera iz Pivovare ugrožava kretanje školske djece; uvesti vremensko ograničenje kretanja za šlepere;
  • nema nogostupa uz određene ulične poteze u sjevernom dijelu središnjeg područja;
  • neadekvatno riješeni i/ili označeni smjerovi kretanja ometaju protok automobila (npr. Čanićeva);
  • postoje prostori velikog rekreacijskog potencijala, ne samo za Črnomerec nego i za čitav grad, poput Jelenovca, no nije im lako pristupiti;
  • mali autobus za Jelenovac slabo se koristi zbog neprikladne trase…

 

Uz predstavnice ODRAZ-a koji je nositelj projekta “Dijalog o mobilnosti u Zagrebu”, susretu s građanima prisustvovali su i predstavnici partnera – Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te udruge Sindikat biciklista.

Nakon prikupljanja prijedloga i komentara građana, koje u suradnji s predstavnicima mjesne samouprave treba urediti i obrazložiti, partneri će nastojati uhodati puteve koji vode prema rješenju opravdanih i realnih zahtjeva.

Slijede susreti s građanima u gradskim četvrtima Donji grad, Pešćenica – Žitnjak, Novi Zagreb  – istok i Trešnjevka – jug.

Povratak