14. 1. 2021. | Natječaj

Otvoren poziv za domaćina CIVITAS Foruma 2021.!

CIVITAS Forum glavni je događaj Incijative CIVITAS  i jedna od vodećih europskih konferencija o održivoj mobilnosti. Konferencija pruža priliku za razmjenu među ključnim dionicima na području urbane mobilnosti, a ove će se godine održati njeno 18. izdanje. Prihvaćaju se prijave iz gradova diljem Europe, a posebno se potiču prijave iz gradova iz istočne i južne Europe, koji još nisu bili domaćini Foruma.. Rok za prijavu: 15. veljače 2021.

Predloženi termini za konferenciju: tjedan od 27. rujna – 1. listopada ili tjedan od 18. listopada – 22. listopada 2021.

Dosadašnji domaćini koristili su konferenciju za posjete svojim poznatim lokalitetima, predstavljanje svojih inicijativa i inovacija za čisti gradski prijevoz te dijeljenje kulturne i povijesne baštine.

Kako trenutna pandemija COVID-19 unosi određenu nesigurnost u planiranje događaja ove veličine, potreban je stupanj prilagodljivosti odabranog grada domaćina.

Trenutno je planiran hibridni događaj koji bi trebao uključiti fizički događaj s ograničenim brojem sudionika (200-250), u kombinaciji s internetskim događajem.

PRIJAVA
Da bi se prijavili, gradovi trebaju predati ispunjeni obrazac za prijavu do 15. veljače 2021.

Obrazac preuzmite ovdje.

Prijavu treba poslati Tajništvu CIVITAS-a putem e-pošte secretariat@civitas.eu – u komprimiranoj datoteci (.zip) uz svu prateću dokumentaciju.

Svi dodatni dokumenti za koje podnositelji prijave smatraju da će poboljšati kvalitetu njihove prijave su dobrodošli. Pronađite ih u dokumentu sa smjernicama.

Posebno se potiču prijave iz gradova smještenih u istočnoj i južnoj Europi koji prije nisu bili domaćini Foruma. Više o prethodnim događanjima CIVITAS Foruma pročitajte ovdje.

Izvor: https://civitas.eu/news/call-opens-host-civitas-forum-2021

Izvor: civitas.eu

Povratak