20. 4. 2022. | Dobra praksa iz EU

Plan održive mobilnosti u Irskoj kao poticaj za korištenje javnog prijevoza

Podatci irske vlade iz 2020. godine pokazuju kako se 74 % dnevnih putovanja u državi ostvaruje osobnim automobilom. Ostali modovi prijevoza vrlo su slabo zastupljeni. Udio pješačenja je 14 %, prijevoza autobusom 7 %, a svega 2 % odnosi se na biciklizam. Podatci upućuju i kako se 94 % svih emisija vezanih za prijevoz odnosi upravo na cestovni prijevoz. Kako bi se postiglo smanjenje emisija za 51 % do 2030. godine, povećanje broja dnevnih putovanja javnim prijevozom i smanjenje kilometara ostvarenih vozilima na fosilna goriva za 10 % nužno je bilo usvojiti plan održive mobilnosti.

Plan održive mobilnosti dio je okvira irskog Ministarstva prometa za poticanje ključnih dionika u prometu u dosezanju zadanih ciljeva do 2030. godine na putu prema klimatskoj neutralnosti. Cilj vlasti je istovremeno potaknuti građane da biraju javni prijevoz umjesto automobila prilikom dnevne komutacije.

Ključna područja na koja se odnosi akcijski plan u sljedeće tri godine jesu:

  • poboljšanje sigurnosti u pješačkom, biciklističkom i javnom gradskom prometu, uvođenje vozila s niskom emisijom u javni gradski prijevoz i olakšavanje promjene moda prijevoza
  • povezivanje ruralnog dijela Irske autobusnim prijevozom, unaprijeđenije željezničke mreže i strukture prijevozne karte
  • u urbanom planiranju naglasak će biti na gradnji stambenih jedinica s većom dostupnošću javnog gradskog prijevoza

Ministrica Hildegarde Naughton naglasila je kako dobrobiti ovoga plana nisu samo ekološke, već se to očituje u poboljšanju zdravlja građana, povećanju fizičke aktivnosti, povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, socijalne i ekonomske dobrobiti, poboljšanje povezanosti ruralnih i urbanih zajednica, smanjenje prometnih zagušenja i bolje poslovne prilike.

Izvor: The Mayor.eu

Povratak