27. 7. 2022. | Dobra praksa

Podaci o prometu kao pomoć u oblikovanju buduće urbane mobilnosti

Posljednjih godina, količina podataka prikupljena na globalnoj razini eksponencijalno se povećava. Međutim razlike u dostupnosti, kvaliteti i iskoristivosti podataka dovele su do nedostatka resursa potrebnih da se zemlje suoče s kompleksnim urbanim izazovima što se posebice uočava u zemljama u razvoju. Transformative Urban Mobility Initiative - TUMI, koju financirana njemačko Ministarstvo za ekonomsku kooperaciju i razvoj (BMZ), smatra da su podaci od ključne važnosti za donošenje boljih i informiranijih odluka o održivoj mobilnosti.

Tako TUMI, zajedno s partnerima, radi na razvoju tzv. huba za podatke o urbanoj mobilnosti (eng. Urban Mobility Dana Hub), kako bi podaci o mobilnosti postali dostupni u Africi, Latinskoj Americi i Aziji  te kako bi se urbana mobilnost postala klimatski neutralna.

Urbani razvoj i promet su međusobno povezani. Gradovi se šire brzo i intenzivno, što dovodi do porasta mobilnosti. U industrijaliziranim zemljama, urbani i prometni razvoj postigli su određeni stupanj zasićenosti, dok u zemljama u razvoju napreduju nevjerojatnom dinamikom. Neplaniran urbani razvoj, posebice u slabije razvijenim zemljama, izazov je za postizanje održive urbane mobilnosti.

Kako bi se oblikovao klimatski prihvatljiv promet, važno je da gradovi razumiju vlastiti sustav mobilnosti. Ključnu ulogu u tome igraju analiza podataka i vizualizacija. Podaci o mobilnosti tako omogućavaju da se uspostavi utemeljena politika i investicijske odluke kako bi različiti načini prijevoza bili efikasno usvojeni i korišteni.

Razlike u pokrivenosti, kvaliteti i iskoristivosti podataka

U jeku digitalne revolucije, povećao se pristup podacima i pojednostavilo dijeljenje informacija. Međutim, zemlje u razvoju su zapostavljene. Bez obzira na vrijednost samih podataka, razlike u njihovoj dostupnosti, kvaliteti i iskoristivosti i dalje postoje. Primjerice, 35 % najvećih svjetskih gradova te 92 % gradova s niskim i srednjim dohotkom nemaju karte na kojima su prikazane način korištenja zemljišta ili prometna infrastruktura. Postojeće karte s prikazom načina korištenja zemljišta često grupiraju urbana područja u jedinstvenu kategoriju poput „urbano zemljište“ ili „izgrađeno zemljište“ pritom ne odražavajući složenost urbanih područja. OpenStreetMap, aplikacija za geoprostorne podatke koja se oslanja na same korisnike da digitaliziraju pojedinu lokaciju (npr. Cestu, puteve i sl.), jasno pokazuje manju pokrivenost u zemljama nižeg dohotka. Kao primjer može se uzeti Indija – u 2015. godini, samo 21 % cestovne mreže je bilo digitalizirano. Također, primjena senzora, koji mogu izmjeriti i zagađenost zraka ili klimatske uvjete, je i dalje previše ograničena da bi pružila konkretne podatke za određena područja.

Česta pojava su i nepotpuni podaci o uzorcima kretanja i mobilnosti, no pravovremenost je i dalje problem, posebice kada govorimo o anketnim podacima te podacima popisa stanovništva. Također, oni su često nedostupni samim osobama odgovornim za donošenje odluka. Naposljetku, nedostaje znanje na temelju kojeg se mogu iskoristiti navedeni podatci i uključiti ih u djelovanje lokalne uprave.

Što TUMI radi kako bi se premostila podjela podataka

Premošćivanje digitalne podjele društveni je i ekonomski imperativ. Zajedno s Latinoameričkom razvojnom bankom (CAF), TUMI je razvio virtualan hub s podacima mobilnosti na kojem će slobodni podaci relevantni za urbano i prometno planiranje postati dostupni. Ključna komponenta hub-a je kooperacija TUMI-ja i ETH-a u Zürichu (Sveučilišta tehnologije, znanosti i menadžmenta).

Satelitske snimke visoke razlučivosti studenti Sveučilišta su uz pomoć tehnologije pretvorili u fizičke prikaze gradova kako bi ih mogli koristiti voditelji i planeri u urbanom razvoju i razvoju mobilnosti. Ovi podaci bit će nadograđeni podacima iz raznih drugih izvora (poput mobilnih uređaja, GPS-a i sl.), kako bi se oblikovala sveobuhvatna baza podataka za integrirano planiranje transporta i mobilnosti. Također, važan izvor podataka bit će i rodno specifični podaci, koji se trenutno prikupljaju u tri afrička grada (Lagosu, Nairobiju i Gautengu) pod inicijativom TUMI-ja „Women Mobilize Women“.

Krajnji element bit će pilot projekt u tri grada, u kojem će se hub s podacima staviti u upotrebu. TUMI će blisko surađivati s njemačkom Agencijom za međunarodnu suradnju (GIZ) kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti planiranja gradova, razvoja prometa i digitalizacije informacija na temelju dostupnih podataka o prometu.

Odluče li se gradovi propustiti digitalnu revoluciju, riskiraju gubitak koristi u obliku preobrazbe i klimatske otpornosti koje mogu doći zajedno s održivom mobilnošću. TUMI se zalaže za kreiranje budućnosti kvalificiranim stručnjacima koji mogu pridonijeti promjeni potrebnoj u svakom gradu. Na kraju, ključ promjena leži u poboljšanju digitalne pismenosti i pružanju relevantnih vještina pojedinim zaposlenicima javne uprave kako bi se donijele odluke temeljene na statističkim podacima, a koje će se pokazati održivima u polju prometa i planiranja mobilnosti.

Učinimo li podatke o prometu dostupne svima, možemo poboljšati kvalitetu života u gradovima i omogućiti vlasti donošenje odluka temeljenih na egzaktnim podacima koje građanima pružaju učinkovitije i održivije usluge mobilnosti i stvaraju otporan, inkluzivan grad pogodan za život.

Izvor: The City Fix

 

Povratak