28. 11. 2016. | #ecc2017eu

Prijavite svoj grad na Europski biciklistički izazov 2017.!

Pridružite se šestom izdanju Europskog biciklističkog izazova (The European Cycling Challenge–ECC2017)! Riječ je o najvećem europskom ekipnom natjecanju biciklista, koje se svake godine održava u razdoblju od 1. - 31. svibnja, a organizira ga SRM – Lokalna uprava mobilnosti Grada Bologne. Prošle godine, u natjecanju je sudjelovalo 52 grada iz 18 europskih zemalja te 46.000 sudionika koji su prošli 4 milijuna km.

Europski biciklistički izazov zabavan je način za uključivanje građana, promociju promjene ponašanja u smislu prelaska s auta na bicikle, povećanja zdravlja i blagostanja u vašem gradu i za dobivanje GPS podataka prikupljenih na temelju principa crowdsourcing za daljnje aktivnosti. Baziran je na principu gamifikacije, u kojem svi gradovi koji sudjeluju izazivaju jedan drugog u korištenju bicikla kao načina dnevnog urbanog prijevoza.

Biciklisti koji sudjeluju, od kojih svaki prati svoj vlastiti put biciklom pomoću besplatne aplikacije pametnog telefona koja koristi GPS, pomažu ukupnom broju kilometara odvoženih u svojem gradu. Različiti online ploče, i na europskoj (među gradovima) i na lokalnoj razini (među sudionhicima i poduzećima/školama), zabavan su način odmjeravanja snaga sa sugrađanima, kolegama i prijateljima, kao i drugim gradovima koji sudjeluju.

Ova vrsta promatranja u realnom vremenu rezultirala je još zabavnijim načinom međusobnog uključivanja građana putem usmenog prenošenja informacija i društvenih mreža.

Koristi za uključene gradove bile su trostruke:

  • Administracija je dobila mogućnost dijaloga i “igre” sa svojim građanima kako bi postigla zajedničke ciljeve vezane za biciklističku mobilnost
  • Događaj ima spin-off efekt promoviranjem svakog grada na međunarodnoj razini (uz ostalo i kroz ceremoniju dodjeljivanja nagrade gradova pobjednika koja se službeno odvija unutar okvira CIVITAS Foruma)
  • Sam izazov ima ekstremno važnu tehničku vrijednost u potvrđivanju postojećih biciklističkih mreža i u planiranju budućih, kroz osiguravanje lokalnim administracijama svih informacija dobivenih putem GPS-a tijekom izazova, koji omogućuje identifikaciju ruta koje biciklisti već koriste za kretanje gradom.

CIVITAS nagrade dodijeljene od strane Europske komisije 2016. i 2013. godine i sve veći brzoj gradova koji kreću sudjelovati kroz godine podcrtali su stratešku ulogu koju ovaj izazov ima u promociji korištenja bicikla kao načina urbanog prijevoza.

Grad Bologna i SRM sigurni su da će izdanje 2017. godine potvrditi dosad dobivene rezultate u smislu participacije i vidljivosti, nudeći gradovima koji sudjeluju priliku za dijalog s vlastitim građanima po pitanjima održivosti i korištenja bicikala kao načina urbanog prijevoza.

Europski biciklistički izazov 2017. podržavaju POLISNetwok, CIVITAS2020 i EUROCITIES.

/// Sve dodatne informacije dostupne su na: http://cyclingchallenge.eu/

 

Povratak