30. 4. 2020. | Dobra praksa iz EU

SUITS Webinar - Upravljanje podacima i iskorištavanje za održivu urbanu mobilnost

Razvijanje javne politike za provedbu SUMP-a, koja uravnotežuje potrebe mobilnosti građana s gradskom logistikom za prijevoz tereta i sukobima oko korištenja zemljišta, zahtijeva opsežno prikupljanje podataka o prometu i praćenje prometa. Samo kroz pomno i kontinuirano nadgledanje tako složenog sustava (na održiv način) ovaj se sustav može poboljšati, a učinkovitost javnih politika pravilno ocijeniti. Ovaj webinar predstavit će alate i metodologije za prikupljanje, modeliranje, upravljanje i iskorištavanje podataka o urbanoj mobilnosti koji mogu povećati učinkovitost i održivost mjera i politika gradskog prometa. Webinar je namijenjen lokalnim vlastima (uglavnom odjelima za promet i mobilnost), kao i istraživačima i drugim dionicima, čiji se rad fokusira na planiranju, optimizaciji i kreiranju urbane mobilnosti.

 

Webinar će se održati 5. svibnja 2020. u 14:00 (CEST).

Detaljan dnevni red možete preuzeti OVDJE.

Imajte na umu da je prijava na webinar neophodna. Registriraj se!

Izvor: https://civitas.eu/event/suits-webinar-data-management-and-exploitation-sustainable-urban-mobility

Povratak