30. 11. 2015. | Aktivnosti članova

Trajnostna mobilnost v "Alpskem mestu leta 2016"

Občina Tolmin je bila za dosedanja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja nagrajena s prestižnim mednarodnim nazivom "Alpsko mesto leta 2016". Zavedanje naravnih in kulturnih potencialov predstavlja enega od temeljev razvojne usmeritve Tolmina, ki je žirijo prepričal tudi z uspešno krepitvijo alpske identitete lokalnega prebivalstva in kraja v kontekstu trajnosti in inovativnosti pri spodbujanju sodelovanja mladih v demokratičnih procesih odločanja, podnebju prijazne mobilnosti in trajnostnega turizma.

Težave s katerimi se soočajo tako domačini kot številni pohodniki, gorski kolesarji in drugi turisti brez lastnega oz. organiziranega prevoza, so dobra iztočnica za načrtovanje aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, kjer si občina prizadeva okrepiti predvsem somodalnost javnega in drugih oblik prevoza. Tako so v oktobru v okviru projekta Parkiraj & doživi naravo! v Tolminu organizirali posvet o vlogi Bohinjske železniške proge, na kateri v zadnjih letih beležijo velik porast prevoza koles oz. kolesarskih turistov ter njenem sedanjem pomenu za trajnostni razvoj turizma v Julijskih Alpah. Prav tako je bistvena njena vloga pri povezavi Severne Primorske z Gorenjsko in Osrednjeslovensko regijo. Na področju trajnostne mobilnosti občina poleg krepitve javnega prevoza načrtuje tudi pilotno uvajanje električne mobilnosti na regijskem nivoju ter izvedbo drobnih ukrepov za spodbujanje hoje in kolesarjenja na kratke razdalje.

Več informacij o “Tolminu, Alpskem mestu leta 2016” je na voljo na spletni strani Občine Tolmin.

Alpsko mesto leta 2016

Povratak