19. 11. 2015. | Aktivnosti članova

Zaključci okruglog stola "Nulti rast automobilskog prometa u gradovima"

U okviru projekta "Vrednovanje učinka mjera i strategija održivog transporta u gradovima" podržanog financijskom potporom Sveučilišta u Zagrebu, koji se vodi na Zavodu za gradski promet FPZ-a, 22. listopada 2015. održan je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu okrugli stol pod nazivom "NULTI RAST AUTOMOBILSKOG PROMETA U GRADOVIMA". Prezentaciju o projektu smanjenja upotrebe osobnih vozila u norveškim gradovima, prikazao je mr. sc. Nebojša Doder, vodeći inženjer u Norveškim cestama. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga te predstavnici lokalnih uprava Zagrebačke županije, kao i studenti diplomskog studija - smjer Gradski promet.

Zaključci okruglog stola

Globalni proces urbanizacije imati će za posljedicu da će 2/3 stanovništva do 2030 živjeti u gradovima, koja će direktno utjecati na transportni sustav urbanih sredina.
Globalno je potrebno; radi prostorne, energetske, ekonomske i ekološke racionalnosti smanjiti volumen korištenja osobnih vozila u urbanim sredinama.
Ciljevi promjene načinske raspodjele putovanja u gradovima pretpostavljaju promjenu u prostorno-prometnom planiranju i novu viziju prometnog sustava urbanih sredina, koja neće biti orijentirana na upotrebu osobnih vozila.
Načinsku raspodjelu putovanja korištenjem osobnih vozila treba mijenjati u korist poticanja upotrebe javnog prijevoza, pješačenja i korištenja biciklističkog prometa, temeljem provedenog vrednovanja o učinkovitosti pojedinih mjera.
Potrebno je stvarati baze relevantnih podataka o prometnom sustavu gradova, koje će biti javno dostupne.
Potrebno je stvarati financijske preduvjete za izradu Planova održive urbane mobilnosti urbanih sredina, kroz budžete lokalnih jedinica uprave.

 

Povratak