24. 9. 2020. | Aktivnosti članova

3. konferenca Regijski izzivi dnevne mobilnosti – hitre avtobusne linije v Velenju

Mestna občina Velenje je partner v projektu Smart Commuting in si s številnimi aktivnostmi prizadeva za bolj trajnostni razvoj Velenja in širše regije. Maja 2018 smo občine, zaposlovalci, javne ustanove in drugi ključni akterji na področju prometa in mobilnosti v Velenju in njegovi funkcijski regiji svečano podpisali Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. Med drugim smo se takrat zavezali, da se bomo srečevali na letnih konferencah, zato vas vabim, da se v sredo, 30. septembra 2020, ob 9. uri udeležite 3. konference Regijski izzivi dnevne mobilnosti – hitre avtobusne linije, ki bo potekala v Vili Bianci (Stari trg 3) v Velenju.

Razvoj, podpora in izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti so pomembne teme današnjega časa. Zanje smo odgovorni vsi, prispevale pa bodo predvsem k bolj kakovostnemu življenjskemu okolju in zadovoljstvu prebivalcev. Na konferenci bomo posebno pozornost posvetili hitrim avtobusnim linijam, ki so bile uvedene v letu 2019 in povezujejo večja slovenska mest z Ljubljano.

Na konferenco se lahko prijavite na e-naslov smartcomm@velenje.si.

Predlagamo, da na konferenco pridete na čim bolj trajnostni način: peš, s kolesom, z vlakom, avtobusom ali si prevoz delite z udeleženci, ki prihajajo iz iste smeri kot vi. Če ste pripravljeni prevoz na delavnico deliti, se vpišite v tabelo na povezavi http://bit.ly/deliprevoz. Če prevoz potrebujete, na isti povezavi poiščite prevoz.

V primeru zaostrenih razmer zaradi COVID-19 in morebitne prepovedi zbiranja, bo konferenca organizirana preko spleta. O tem bomo prijavljene udeležence naknadno obvestili.

Projekt “Smart Commuting” je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilj projekta je poiskati nove rešitve za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnostni razvoj mest. Regijsko celostno prometno strategijo razvijamo na območju občin Velenje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, Žalec, Polzela, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje.

Povratak