1. 7. 2022. | Aktivnosti članova

Članovi CIVINET-a na Svjetskom urbanom forumu u Katowicama (Poljska)

Na Forumu, najvećem globalnom skupu posvećenom održivim gradovima sudjelovali su i članovi naše mreže CIVINET - predstavnici Beograda, Kruševca, Ljubljane, Niša i Zagreba te Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) i ODRAZ-a, tajništva Mreže.

Ovaj 11. Svjetski urbani forum (WUF11) organizirao je UN-Habitat u suradnji s poljskim Ministarstvom razvojnih fondova i regionalne politike i Gradom Katowice. Svjetski urbani forum najvažniji je globalni događaj o urbanom razvoju koji UN-Habitat organizira od 2001., a vodi se Novom urbanom agendom. UN-Habitat se zalaže za okupljanje svih zainteresiranih dionika u zajedničkim naporima za postizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. Uključiva priroda Foruma, u kombinaciji sa sudjelovanjem na visokoj razini, čini ga jedinstvenom konferencijom Ujedinjenih naroda o urbanim pitanjima. Ove godine tema Svjetskog urbanog foruma je”Transformacija naših gradova za bolju urbanu budućnost“.

Očekuje se da će rješenja za naše trenutne probleme – siromaštvo, nejednakost, degradaciju okoliša, klimatske promjene i sukobe – doći od gradskih čelnika i gradova, privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih organizacija i urbanih planera. Sastanak na visokoj razini o provedbi Nove urbane agende u New Yorku u travnju 2022., suradnja UN-Habitata s više od 1600 gradova i angažman s globalnim dionicima, jasno su pokazali da postoji potreba za stavljanje snažnijeg fokusa na integrirane transformativne akcije.

Forum se održava svake dvije godine i okuplja preko 10.000 sudionika koji predstavljaju vlade, regije, gradove, nevladine organizacije i financijske institucije. Poljske Katowice su bile domaćin jedanaestog foruma, koji se održao od 27. do 30. 6. 2022. Važan dio Foruma bio je posvećen Globalnim ciljevima održivog razvoja.

Na Forumu su sudjelovali i članovi naše mreže CIVINET – predstavnici Beograda, Kruševca, Ljubljane, Niša i Zagreba te Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) i ODRAZ-a, tajništva Mreže.

Zelena budućnost gradova

Hrvatsko Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine organiziralo je događanje ‘Zelena budućnost gradova’. Kako se sve više gradova bori s izazovima neodržive urbanizacije, degradacije i gubitka prirodnog kapitala, klimatskih promjena i sve većih rizika od prirodnih katastrofa, zelena infrastruktura, rješenja temeljena na prirodi i poboljšanje urbanog krajolika, sa širokim rasponom njihovih pozitivnih učinaka i dugoročne koristi, prepoznati su kao neki od ključnih elemenata planiranja urbanog razvoja. Dokumenti na svjetskoj i europskoj razini i razvojne politike usmjerene na održivi razvoj, kao jedan od ključnih elemenata planiranja urbanog razvoja, prepoznaju važnost zelene (zelene i plave) infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi.

Zaštita, obnova, razvoj i unaprjeđenje zelene infrastrukture, kao dijela urbanog krajolika, treba biti sastavni dio prostornog planiranja i teritorijalnog razvoja. U procesu planiranja potrebno je uspostaviti nove i očuvati postojeće sustave urbane zelene infrastrukture – mreže zelenih površina u kojima i s kojima se doprinosi očuvanju, unaprjeđenju i obnovi prirode, prirodnih funkcija i procesa u gradovima. Poticanje zelenog prostornog planiranja vodi do zelenog grada, koji ne samo da povezuje različite elemente prirode, već također prelazi ekološke i političke granice te povezuje sektorske politike.

Na panel sesiji Zelena budućnost gradova panelisti su bili i stručnjaci iz Grada Ljubljane i Grada Zagreba. Predstavili su primjere konkretne primjere dobre prakse, ali i izazove u razvoju zelene infrastrukture i poboljšanju urbanog krajolika u gradovima. Primjere iz Ljubljane predstavio je Miran Gajšek, načelnik gradskog Odjela za prostorno planiranje, koji je govorio i o transformaciji prometa u centru grada. Nikola Petković iz zagrebačkog Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje prikazao je planove u Zagrebu.

Osim prikaza dobrih praksi u implementaciji zelene infrastrukture i promicanju korištenja rješenja temeljenih na prirodi, razgovaralo se i o uspješnim načinima uključivanja različitih dionika – šire javnosti, donositelja odluka na svim razinama vlasti, stručnjaka te javnog i poslovnog sektora. Razgovaralo se i o potrebi informiranja i obrazovanja radi podizanja znanja i društvene svijesti o održivom urbanom razvoju kroz razvoj zelene infrastrukture i njezinoj važnosti i pozitivnom utjecaju na sve aspekte života,

Jedna od tema se odnosila na načine poticanja kreatora politika na lokalnoj razini, posebice u izradi strateških razvojnih dokumenata i prostornih planova, da sagledaju važnost jačanja prirodnog kapitala te planiranja i razvoja zelene infrastrukture.

Planiranje javnih prostora

Postizanje podcilja 7 cilja održivog razvoja br. 11 koji govori o javnom prostorima, jedan je od izazova kojim se bavi Globalni program za javne prostore UN-Habitata.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iz Srbije organiziralo je sesiju posvećenu planiranju javnih prostora, tijekom koje je prikazano 11 primjera aktivnosti u domeni planiranja javnih prostora, koristeći različite pristupe. Kvaliteta javnih prostora zahtijeva dodatne napore kako bismo imali gradove pogodne za život s odgovarajućom kvalitetom života te kako bi se do 2030. postigli ciljevi održivog razvoja i njihovi podciljevi. Predstavnice tri CIVINET grada predstavile su nekoliko primjera, uzimajući u obzir sudjelovanje javnosti, mlade, zelene površine, rješenja temeljena na prirodi i urbanu mobilnost. Primjere iz Kruševca predstavila je Jelena Brković, savjetnica za urbanu mobilnost i energetsku učinkovitost, Grad Kruševac. Tanja Obradović, gradski arhitekta iz Grada Niša te Marijana Radovanović, zamjenica direktora Odjela gradskog arhitekte, predstavile su projekte iz svojih gradova. Prikazani javni prostori su u različitim fazama realizacije (realizirani, u tijeku ili planirani), uz participativno uključivanje različitih dionika (građani, NVO-i, mladi, akademska zajednica, javne institucije). Predstavljeni projekti uspoređeni su s preporukama i smjernicama UN Habitata te doprinose provedbi relevantnih odredbi Nove urbane agende i međunarodnih smjernica urbanističkog i teritorijalnog planiranja.

EU na WUF-u

Europski kolosijek na WUF11 bio je set događanja posvećen europskoj dimenziji održive urbanizacije i pravednoj transformaciji gradova u kontekstu globalnih izazova. Jedan set sesija bio je posvećen održivoj urbanoj mobilnosti.

Europska unija vrlo je aktivno angažirana u podršci održivom urbanom razvoju kao i provedbi Nove urbane agende. Na razini EU-a uspostavljen je snažan okvir s ambicioznim ciljevima za aktiviranje tranzicije na lokalnoj razini i postizanje cilja postavljenog Europskim zelenim planom kako bi Europa postala klimatski neutralan kontinent do 2050. Zeleni plan je sastavni dio strategije Komisije za provedbu Agende Ujedinjenih naroda do 2030. i ciljeva održivog razvoja te predstavlja pristup za održivi rast i razvoj. EU podržava strukturalne i transformativne tranzicije kojima se upravlja na društveno pošten i pravedan način, kako nitko i nijedno mjesto ne bi bili izostavljeni, uspostavljanjem politika održivog razvoja (sektorskih i teritorijalnih), ulaganja i financijske podrške, izgradnju kapaciteta i znanja kao i instrumente urbane provjere. Gradovi imaju ključnu ulogu u ovom procesu, u inovacijama, ulaganjima, mobilizaciji, zajedno s drugim razinama upravljanja, kako bi urbanizacija bila održiva i kako bi bila osigurana teritorijalna kohezija.

Nova Leipziška povelja, koju su usvojile države članice EU-a, također pruža ključni okvir politike za održivi urbani razvoj. Povelja ističe da pravedni, zeleni i produktivni gradovi trebaju uspostaviti integrirane i održive strategije urbanog razvoja i osigurati njihovu provedbu za grad kao cjelinu, od njegovih funkcionalnih područja do susjedstava. Dokument je usklađen s kohezijskom politikom EU-a i njezinim okvirom za održivi urbani razvoj, istovremeno prepoznajući potrebu za participativnim upravljanjem na više razina. Vrijednosti i načela istaknuta u ovom dokumentu već usmjeravaju djelovanje EU-a kroz brojne inicijative i politike.

Održiva urbana mobilnost

  • Pametna čvorišta mobilnosti (Smart Mobility Hubs)– ključ prema održivoj urbanoj mobilnosti

Pametna čvorišta mobilnosti omogućuju održiv način prijevoza u gradovima, posebice urbanim središtima, jer nude vidljive, sigurne i dostupne prostore za stanovnike i tvrtke. Stvaranjem čvorišta mobilnosti životi ljudi mogu se pojednostaviti – oni spajaju sve mogućnosti putovanja, poput hodanja, vožnje biciklom, prijevoza i zajedničke mobilnosti.

  • Samo kreni: osiguravajući da nitko ne bude zaostavljen u pomaku prema održivoj urbanoj mobilnosti

Kako bi postigli europske ciljeve klimatske neutralnosti, gradovi će morati proći kroz brzu i duboku promjenu paradigme u području urbane mobilnosti. Iako smo suočeni s hitnošću klimatske krize, od iznimne je važnosti da prijelaz na održiviju urbanu mobilnost uzme u obzir i zadovolji potrebe svih, osiguravajući da nitko ne bude izostavljen. U ovoj sesiji se s predstavnicima gradova razgovaralo o tome koje korake poduzimaju kako bi transformirali svoje prometne sustave kako bi postali pristupačniji, priuštivi, sigurniji i inkluzivniji, dok podržavaju prijelaz prema klimatski neutralnoj Europi.

  • Kako NE transformirati urbanu mobilnost: Lekcije naučene od europskih predvodnika

Iako ne manjka strategija, politika i koncepata o tome kako gradovi mogu ostvariti održivu mobilnost, ključni zadatak provedbe često se zanemaruje. Ova se sesija fokusirala na transformacije u gradovima diljem Europe, ali što je još važnije, na greške koje su učinili na tom putu. Ovo je bila sesija za one koji žele prijeći s razgovora na djelovanje i ne počiniti već učinjene pogreške u drugim gradovima.

Program WUF-a

Program WUF-a je bio iznimno bogat, a u ovom tekstu su prikazane sesije u kojima su sudjelovali članovi CIVINET-a koji su predstavili primjere iz svojih gradova. Također je ukratko opisan i set sesija koje je organizirala Europska komisija posvećen održivoj urbanoj mobilnosti.

Dio događanja se odvijao i hibridno. Zainteresirani mogu pogledati u programu koja su to događanja bila koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://wuf11.katowice.eu/uploads/files/WUF11_Program.pdf

#WUF11

 

Povratak