9. 12. 2021. | Aktivnosti članova

CLIMASUM - zajednički projekt ODRAZ-a i Centra za životnu sredinu

Projekt CLIMASUM - Ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti" stavlja naglasak na koncept SUMP-a i smanjivanje razlika u planiranju prometa i mobilnosti u zapadnoj i istočnoj Europi te podržava učinkovitije i klimatski neutralno planiranje mobilnosti u zemljama u kojima je do sada primjena mjera održive mobilnosti slaba, a utjecaji prometa ozbiljniji i manje održivi.

Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMU). Projekt u trajanju od 24 mjeseci provode članovi Mreže – ODRAZ iz Zagreba i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke u suradnji s češkom organizacijom Transport Research Centre (CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) iz Brna, koja je ujedno Tajništvo mreže CIVINET Češka – Slovačka.

Ciljevi projekta

  • Poboljšati koordinaciju mreža za održivu mobilnost
  • Poboljšati razumijevanje nedostataka kapaciteta i mogućnosti ublažavanja u odnosu na održivu mobilnost
  • Povećati kapacitet i znanje između sudionika u održivoj mobilnosti u planiranju i implementaciji mjera održive mobilnosti

 

Projektom će biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

  • Razvoj kapaciteta za osnaživanje ciljanih skupina za učinkovitije procese SUMP-a u njihovim gradovima
  • Analiza trenutnog stanja i razvoj politika održive mobilnosti
  •  Edukacija i osposobljavanje
  • Podizanje svijesti o pametnoj i održivoj mobilnosti

 

CLIMASUM naglašava problem budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritiziranja strategija za budućnost Europe kao što je Green Deal – putem pametnog, održivog i inovativnog planiranja mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Slovenji te Bosni i Hercegovini.

Više o projektu: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/climasum-ublazavanje-klimatskih-promjena-putem-odrzive-urbane-mobilnosti/

Povratak