13. 12. 2021. | Aktivnosti članova

Prostor i organizacija prometa u Gradu Zagrebu – radionice za studente

Prvi ciklus četverodnevnih radionica za studente održao se 26. i 27. studenoga te 3. i 4. prosinca 2021. godine. Radionice u organizaciji ODRAZ-a u sklopu projekta “UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti” okupile su profesore mentore i ukupno 22 studenata s Geografskog odsjeka PMF-a, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti i Odsjeka za sociologiju s Filozofskog fakulteta. U interdisciplinarnom okruženju studenti su uspješno kreirali prometna i prostorna rješenja za odabrana područja u Zagrebu.

Ciklus četverodnevnih radionica za studente pet fakulteta na temu STEM interdisciplinarnog pristupa razvoju urbane mobilnosti provode se s ciljem pružanja izvaninstitucionalne edukacije i stjecanja znanja u planiranju prostora u urbanim sredinama, odlučivanju te legislativnim i planskim ograničenjima. Naglasak je na temama planiranja prostora i prometa u Gradu Zagrebu kao prostoru u kojem studenti trenutno žive i studiraju.

Prvoga dana radionice u uvodnom djelu profesori mentori održali su prezentacije o tematici urbane mobilnosti i prostornog planiranja s naglaskom na interdisciplinarnom razvoju. Upoznali su studente s programom unapređenja mobilnosti i prometnog sustava Donjeg Grada, metodama prometno-geografske analize u prostornom planiranju, planovima održive urbane mobilnosti, socijalnim aspektima prometa i prometnom marginaliziranošću te participativnim oblikovanjem prostora. Uslijedilo je biranje prostornog problema među grupama koje su potom odredile prostorni obuhvat odabranog područja i prionule analiziranju problematike za ukupno pet lokacija u Zagrebu.

Drugi dan studenti su nastavili analizirati odabrani prostor, evaluirali su postojeće stanje, određivali glavne probleme i ciljeve za odabrana područja s temama:

  • Organizacija prostora i prometna rješenja u okolici Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta
  • Upravljanje mobilnošću na području KBC-a Rebro
  • Organizacija superbloka u okolici Filozofskog fakulteta
  • SUMP Gradske četvrti Donji Grad
  • Superblok Martićeva

Na kraju prvog bloka radionica kratkim izlaganjima studenti su razmijenili postignuti napredak s ostalim grupama.

Nakon jednotjedne pauze u kojoj su studenti dovršavali analizu odabranog područja,  3. i 4. prosinca nastavili su s kreiranjem mjera i plana za odabrana područja. Posljednji dan radionice predstavnici grupa kolegama su izložili svoja razmišljanja, planove i vizije razvoja koja su imali priliku predstaviti i 10. prosinca u Uraniji – prostoru kreacije u Zagrebu.

Grupa koja se bavila temom SUMP Donji Grad zaključila je kako je potrebno poboljšati prometnu infrastrukturu unutar gradske četvrti te promicati održivi nemotorizirani promet i javni gradski prijevoz. Organizacijom četvrti Donji Grad u 18 superblokova nastoji se oblikovati područje u bolju sredinu za život. Egzaktnijim primjerom superbloka Martićeva prikazani su ciljevi i mjere postizanja veće kvalitete života na području superbloka uređenjem zelenih površina, shared spacea, područja za odlaganje otpada i uvođenjem sadržaja za sve dobne skupine. Poticanje održive urbane mobilnosti podrazumijevalo je za ovu grupu reduciranje uličnog parkinga, uvođenje zona smirenog prometa i izgradnju podzemne garaže za stanare superbloka. Pozitivna posljedica organizacije prostora u superblokove je i povećanje stupnja socijalizacije među stanovnicima. U proces planiranja potrebno je uključiti stanovnike kao krajnje korisnike prostora što je zaključila grupa koja se bavila organizacijom prostora oko Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta. Prijedlozi mjera za unaprjeđenje postojećeg stanja u ovome području su kratkoročno gledano rješavanje problema pješačkog prijelaza i signalizacije, unaprjeđenje biciklističke infrastrukture i uređenje zelenih površina. Srednjoročni plan predlaže uvođenje parkirališta za bicikle i e-romobile te uređenje platoa ispred RGNF-a. Dugoročni plan sadrži promjenu profila ulica i podzemnu garažu ispod srednjoškolskog igrališta, s naglaskom da je garaža namijenjena isključivo za postojeće korisnike te da ne smije privlačiti nove u centar grada. Na području KBC-a Rebro trenutno utvrđeno stanje je nezadovoljavajuća mobilnost klijenata, zaposlenika i stanara. Predložene mjere za rješavanje ovoga problema su prilagodba voznog reda javnog autobusnog prijevoza, proširenje postojećeg parkinga i kreiranje posebne zone parkinga, uvođenje javnog biciklističkog prijevoza i površina za parkiranje e-romobila te optimizacija sustava za orijentaciju pješaka unutar samoga bolničkoga kompleksa. Organizacija prostora i prometa u okolici Filozofskog fakulteta podrazumijeva unaprjeđenje pješačke i biciklističke infrastrukture, uređenje javne rasvjete na predviđenim lokacijama, smirivanje prometa te uređenje zelenih površina za rekreaciju studenata i stanovnika toga područja. Uz pomoć navedenih mjera cilj je postići veću sigurnost korisnika promatranog prostora i veću kvalitetu života.

Više o projektu pogledajte OVDJE  .

Projekt Urban STEM sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Povratak