10. 7. 2017. | Financiranje

Eltis predstavlja program ELENA

Europska platforma za Planove održive urbane mobilnosti (ELTIS) svaki mjesec ukratko predstavlja različite izvore financiranja putem EU fondova koji mogu pomoći gradovima i naseljima u uvođenju rješenja za održivu urbanu mobilnost. Ovaj mjesec razmatra program ELENA, koji financira Europska komisija, a administrira Europska investicijska banka.

ELENA je zajednička inicijativa EIB-a i Europske komisije u sklopu programa Horizon 2020. ELENA pruža potpore za tehničku pomoć usmjerenu na provedbu projekata i programa energetske učinkovitosti, distribuiranih obnovljivih izvora energije te gradskog prijevoza. Program ELENA pokriva do 90 posto tehničkih troškova za pripremu velikih projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. To može pomoći u procesu financiranja, osobito od privatnih investitora. Komisija je dala ELENI 15 milijuna eura za sektor prometa tijekom 2016.-2020.

EIB financira urbanu mobilnost, željeznicu, zrakoplovne, pomorske i cestovne projekte koji su klimatski prihvatljivi, sigurni, održivi i inovativni. Gradovi trebaju izravno kontaktirati program ELENA. Za više informacija posjetite web stranicu Europske investicijske banke.

Izvor: eltis.org

Povratak