13. 11. 2017. | Dobra praksa iz EU

Europska komisija pokrenula novi alat za analizu učinkovitosti prometne inovacije (TRIMIS)

Sustav za praćenje prometa i inovacija i informacijskog sustava (TRIMIS) izrađuje karte i procjenjuje tehnološke trendove te istraživačke i inovativne kapacitete u europskom transportnom sektoru. Sadrži sveobuhvatnu i otvorenu bazu podataka prometnih projekata i programa, uz prometne tehnologije i inovacije.

Baza podataka je raspoređena unutar sedam strateških strategija prometa za istraživanje i inovacije (STRIA). STRIA čini dio novog paketa transportne inicijative Europske komisije, “Europe in the Move”, koja je objavljena u svibnju 2017.

Korisnici alata mogu pretraživati projekte i programe pomoću brojnih filtara kao što su STRIA karta i način prijevoza. Isto tako, korisnici mogu podnijeti svoje projekte i programe u bazu podataka.
TRIMIS zamjenjuje dosadašnji TRIP – Portal za prometna istraživanja i inovacije te inkorporira svoju bazu podataka s više od 10.000 projekata istraživanja prometa i na razini EU i na nacionalnoj razini.
Više o programima i projektima pročitajte više na trimis.ec.europa.eu.

Izvor: civitas.eu

Povratak