7. 6. 2022. | Aktivnosti članova

Grad Bor dobio online platformu za bicikliste

Povodom Svjetskog dana bicikla, strukovno udruženje Sigurne staze (www.sigurnestaze.com) dizajniralo je prvu GIS (geografski informacijski sustav) platformu za bicikliste www.bicibor.rs na području Srbije. Riječ o prvoj online platformi za bicikliste u Srbiji.

Na interaktivnoj platformi predstavljeni su: problemi u zonama škola, nebezbedne  lokacije, prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa ranjivim učesnicima u saobraćaju, ocena stanja pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom, kao i predlozi građana za kvalitetnije uređenje javnog prostora.

Platforma obilije i korisnim informacijama, smernicama i predlozima kako do održive urbane mobilnosti u Boru. Kao i predlogom u kojim ulicama u Boru je potrebno formirati zone 30, biciklističke staze/trake i gde je potrebno postaviti parking za bicikle.

Takođe, dat je digitalni model bezbednih ruta za učenike osnovnih i srednjih škola u Boru, kao i mapa turističkih lokacija koje je poželjno posetiti  i uživati u vožnji bicikla.

Dodatnu vrednost platformi daju i podaci zagađenja sa mernih stanica, kao i odnos koliko Bor ima zelenih površina u odnosu na devastirana područja.

Online platforma “Bici Bor” sadrži i crowdsourcing  komponentu (citizen science), koja omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana. Čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja saobraćajne infrastrukture za bicikliste na teritoriji grada Bora.

Rezultati sprovedenih analiza na platformi pomažu donosiocima odluka u gradu Boru da u budućnosti bolje sagledaju problem bezbednosti biciklista u saobraćaju i stvore ambijent u kome će biti poželjno koristiti bicikl kao aktivni vid prevoza.

Ovakav vid GIS platforme se može sprovesti u svakom gradu/opštini Republike Srbije. Ideja je da se podstiče donošenje pametnih odluka u razvoju održivih gradova. Gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i sa velikim brojem zelenih površina.

Cilj projekta „Kreći se održivo-Bor na dva točka (https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/147/pocela-realizacija-projekta-kreci-se-odrzivo-bor-na-dva-tocka.html)“ je unapređenje bezbednosti saobraćaja, životne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju sa posebnim akcentom na bicikliste na teritoriji grada Bora, kroz kreiranje inovativne GIS platforme www.bicibor.rs.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

TV prilog

Više o projektu na https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/153/grad-bor-dobio-online-gis-platformu-za-bicikliste.html

Povratak