31. 10. 2022. | Dobra praksa iz EU-a

Koristite "CIVITAS-ov katalog o obrazovanju u urbanoj mobilnosti' kako biste usavršili svoje vještine lidera urbane mobilnosti

Obrazovna mreža CIVITAS (eng. The CIVITAS Educational Network) objavila je prvu publikaciju te vrste poznatu kao CIVITAS-ov katalog o obrazovanju u urbanoj mobilnosti. Katalog pruža pregled obrazovnih ponuda u urbanoj mobilnosti ili vezanih uz urbanu mobilnost, koje nude obrazovne ustanove diljem Europe. Publikacija do sada nudi pregled 72 ponude iz 32 obrazovne institucije iz više od 27 gradova u 19 europskih zemalja!

Pomaže sadašnjim i budućim studentima da identificiraju program, tečaj ili modul za koji bi mogli biti zainteresirani za prijavu; podupire predstavnike sveučilišta u pronalaženju mogućnosti suradnje s drugim institutima; i pomaže zainteresiranim stranama u industriji pronaći nove obrazovne partnere.

Katalog je živi dokument, koji se namjerava ažurirati u suradnji s članovima Obrazovne mreže CIVITAS.

Dokument do sada daje pregled 72 ponude iz 32 obrazovna instituta iz više od 27 gradova u 19 europskih zemalja!

Predstavlja i pregled studijskih programa razvrstanih po zemlji i vrsti (npr. diplome prvostupnika u odnosu na magisterij) i detaljan pregled s činjenicama za svaku ponudu studija.

CIVITAS-ovom katalogu o obrazovanju u urbanoj mobilnosti možete pristupiti na sljedećoj poveznici: CIVITAS Catalogue on Education in Urban Mobility | CIVITAS

 

Izvor: civitas.eu

Povratak