31. 10. 2022. | Dobra praksa iz EU-a

Evaluacija CIVITAS-ovih projekata otkriva njihov utjecaj na urbanu mobilnost

Inicijativa CIVITAS je 2022. godine proslavila svoju 20. obljetnicu pregledom i ocjenom svojih najnovijih 35 projekata. Evaluacija je provedena tijekom ljeta 2022. u okviru projekta CIVITAS ELEVATE koji koordinira Inicijativu CIVITAS. Evaluacija je bila usredotočena na rezultate 35 CIVITAS-ovih projekata koji su provedeni u proteklih 10 godina. Zaključci ove opsežne analize sada su dostupni na internetu.

Postignuća 35 projekata sustavno su analizirana i prikazana u pet tematskih skupina:

  • Potpora razvoju SUMP-ova;
  • Zajedničko stvaranje susjedstava pogodnih za život;
  • Poticanje inovacija i novih tehnologija;
  • Rješavanje zagušenja;
  • Poboljšanje upravljanja teretom i distribucijom roba.

 

Svrha evaluacije bila je utvrditi utjecaje ovih projekata. CIVITAS-ovi projekti stvaraju jedinstvene resurse i učenja, te utvrđuju nedostatke i preporuke u pogledu znanja kroz suradnju među dionicima. Sustavno analizirajući rezultate tih projekata zajedno, publikacija CIVITAS ELEVATE-a prikazuje naučene lekcije, korištene alate i važne uvide, čime znanje stečeno u proteklih 10 godina čini dostupnim na jednom mjestu i tako ga čini vidljivijim.

Za više informacija, publilkacija je dostupna na sljedećoj poveznici: https://civitas.eu/resources/review-and-evaluation-of-the-latest-civitas-achievements

Izvor: Eltis

Povratak