23. 6. 2022. | Dobra praksa iz EU

Mišljenje EGSO-a: Novi okvir EU-a za gradsku mobilnost

U Bruxellesu je 18. i 19. svibnja 2022. održana 569. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO-a). Lidija Pavić Rogošić iz ODRAZ-a, Tajništva mreže CIVINET Slo-Hr-JIE, bila je predsjednica studijske grupe Novi okvir EU-a za gradsku mobilnost.

Odbor ističe da pravo na mobilnost treba priznati kao temeljno ljudsko pravo ugrađeno i u europski stup socijalnih prava, stoga poziva EU da poduzme ambiciozne mjere i gradski prijevoz učini uključivijim. Mobilnost bi se trebala smatrati čimbenikom koji pomaže u promicanju jednakosti, a osobito jednakih mogućnosti. EGSO poziva predstavnike javnih tijela na raznim razinama, uz sudjelovanje predstavnika civilnog društva i građana, da zajedno rade na poboljšanju mobilnosti, ne samo u gradovima, već i u gradskim funkcionalnim područjima općenito (uključujući prigradska i ruralna područja). U dokumentu se prije svega poziva na izradu planova održive gradske mobilnosti (eng. sustainable urban mobility plans – SUMP) i planova održive gradske logistike (eng. sustainable urban logistics plans – SULP) te na prostorno planiranje izvan granica gradova. To bi se trebalo odraziti u radu na reviziji mreže TEN-T kad je riječ o gradskim čvorištima. EGSO smatra da bi ta čvorišta trebala biti osmišljena po principu jedinstvene kontaktne točke.

Mišljenje možete preuzeti OVDJE.

Novosti iz EGSO-a možete pratiti na https://www.odraz.hr/novosti/novosti-iz-egso-a/

 

Povratak