18. 7. 2019. | Prva najava

Najava VII. međunarodnog savetovanja "U susret humanom gradu" - Mobilnost u održivoj urbanoj sredini

Organizacioni odbor Savetovanja poziva na VII Međunarodno savetovanje “U susret humanom gradu’’ koje će se održati 6. i 7. decembra 2019. u Novom Sadu. Cilj ovogodišnjeg savetovanja je podsticanje novih suočavanja sa savremenim izazovima i pokretanje zajedničke inicijative koja će voditi ka novoj dimenziji mobilnosti u održivoj životnoj sredini u gradovima.

Tematska područja:
– Institucionalizacija i upravljanje prometom i održivom mobilnošću
– Novi oblici prevoza
– Prednosti i nedostaci vozila bez vozača
– Budućnost prikupljanja podataka i modelovanja saobraćajne potražnje
– Efekti uvođenja ITS-a
– Oganizacija javnog prevoza
– Prevoz robe u urbanim sredinama – nove perspektiv e
– Korišćenje zemljišta u funkciji održive urbane mobilnosti
– Novi oblici ekonomskih mera
– Uloga pešačenja i vožnje bicikla u smanjenju zagušenja
– Procena uticaja saobraćaja na životnu sredinu
– Bezbednost saobraćaja

Prijava radova

Radovi koji će ući u preliminarni program Savetovanja biće odabrani na osnovu prijava koje stignu pute sajta www.humanecityns.org u sekciji „Prijava abstrakata”. Krajnji rok za prijavu rada je 1. septembar 2019. Na osnovu prispelih prijava autori će do 10. septembra 2019. godine biti obavešteni da li je njihov rad uvršten u preliminarni program Savetovanja, kada će dobiti i instrukcije za tehničku obradu rada.

Zvanični jezici Savetovanja su srpski i engleski. Rok za dostavu kompletnog rada je 1. oktobar 2019. godine. Recenziju radova će izvršiti Programski odbor najkasnije do 10. oktobra 2019. godine. Prihvaćeni recenzirani radovi će biti publikovani u Zborniku i prezentovani na skupu od strane autora, usmeno ili u okviru poster sekcije. Jedan autor može prijaviti najviše dva rada (kao autori/ili k oautor).

* Za preuzimanje dokumenta u kom se nalazi Prva informacija za učesnike savetovanja kliknite na sledeći link.
http://humanecityns.org/wp-content/uploads/2019/07/1st-Inf-2019_SRB.pdf

* Za više informacija posetite internet sajt www.humanecityns.org

Povratak