25. 8. 2022. | Dobra praksa iz EU

Novi istambulski plan održive urbane mobilnosti

Istambulski SUMP prvi je u Turskoj i prvi je globalni SUMP za megagrad s gotovo 16 milijuna stanovnika. Otvara novo poglavlje u razvoju gradskog prometa stavljajući ljude, pristupačnost i javni angažman u središte procesa planiranja, s ciljem poboljšanja kvalitete života za sve.

Istanbul je grad kulture i trgovine i privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. On je najznačajnije gospodarsko središte u Turskoj i ulaz u regije i kulture u razvoju. Međutim, Istanbul je zagušeni grad koji se suočava sa značajnim poteškoćama u kretanju i prometu.

Istanbulski plan održive urbane mobilnosti (SUMP) izradila je Gradska općina Istanbul (IMM) u suradnji s Arupom u razdoblju od rujna 2019. do ožujka 2022. u okviru Programa globalnih budućih gradova (GFCP) koji vodi Britanski ured za vanjske poslove, Commonwealth & Development Office (FCDO) u partnerstvu s UN-Habitatom. Plan je 28. ožujka 2022. javnosti pokrenuo gradonačelnik IMM-a Ekrem İmamoğlu.

Istambulski SUMP prvi je u Turskoj i prvi je globalni SUMP za megagrad s gotovo 16 milijuna stanovnika. Otvara novo poglavlje u razvoju gradskog prometa stavljajući ljude, pristupačnost i javni angažman u središte procesa planiranja, s ciljem poboljšanja kvalitete života za sve.

Istanbul je također jedan od odabranih gradova misija (dio dodatnih 12 gradova izvan EU-a iz zemalja povezanih s programom Obzor Europa) za sudjelovanje u Misiji EU-a za “100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030.”.

Kontekst

Istanbul, s 15,8 milijuna stanovnika, najmnogoljudniji je grad u Europi. Zbog brze urbanizacije, sve većeg broja stanovnika, rastuće potražnje za mobilnošću i motorizacije, grad se suočava s prometnim zagušenjima i problemima mobilnosti.

Ukupan broj dnevnih putovanja u Istanbulu je 30,3 milijuna, od čega se 41% ostvaruje pješice, 16% privatnim vozilima, 15% autobusima tvrtke/škole i 28% javnim prijevozom u vrijeme najvećih gužvi. 74% svih putovanja javnim prijevozom obavlja se vozilima s gumama (autobus, Metrobus/BRT, minibus), 24% željeznicom i 2% morskim linijama.

Temeljni je cilj istambulskog SUMP-a staviti stanovnike u središte procesa planiranja i potaknuti korištenje održivih načina prijevoza. Plan je također usmjeren na smanjenje ovisnosti o automobilima i štetnih učinaka emisija ugljika, onečišćenja zraka i buke te prometnih nesreća.

Istambulski SUMP proces uključuje multidisciplinarnu i višerazinsku suradnju različitih strana i organizacija na koordinaciji politika i mjera u područjima kao što su korištenje zemljišta i planiranje okoliša, gospodarski razvoj, sigurnost, zdravstvo, obrazovanje i informacijske tehnologije te socijalna uključenost i rodna ravnopravnost. Također, istambulski SUMP usklađen je s UN-ovim ciljevima održivog razvoja u svim aspektima, od opsega do konteksta, vizije i projekata na očekivanoj razini.

U akciji

Postupak razvoja i provedbe istambulskog SUMP-a prilagođen smjernicama ELTIS-a sažet je u nastavku:

Priprema i analiza:

Procijenjeni su institucionalni resursi i kontekst lokalnog planiranja. Osnovan je međuresorni SUMP tim unutar IMM-a radi promicanja suradnje i stvaranja vlasništva nad studijom. Poduzeta je opsežna strategija sudjelovanja i angažmana dionika te je provedena analiza socijalne uključenosti kako bi se definirale nedovoljno zastupljene skupine. Svih osam nedovoljno zastupljenih skupina koje su u Programu globalnih budućih gradova definirane kao žene, starije osobe, djeca/mladi, skupine s niskim primanjima/nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, etničke manjine, izbjeglice i stranci/turisti bili su zastupljeni i sudjelovali u procesu angažiranja dionika. Trenutačna situacija u Istanbulu analizirana je u smislu 2/4 demografije, zapošljavanja, gospodarstva, klimatskih promjena, upravljanja i drugih sektorskih odnosa.

Razvoj strategije:

Definirano je funkcionalno urbano područje istambulskog SUMP-a. Scenariji, vizija i ciljevi razvijeni su uz sudjelovanje nevladinih organizacija, poduzeća, stručnih komora i stručnjaka. Definiran je niz pokazatelja za mjerenje ciljeva istambulskog SUMP-a. U procesu izgradnje scenarija razvijeno je sljedećih pet različitih scenarija oko dvije glavne neizvjesnosti, gospodarskog blagostanja i upravljanja:

 1. Posao kao i inače (business as usual – BAU)
 2. Prostrani grad
 3. Učinkovit grad
 4. Otporno-zeleni grad
 5. Inkluzivni grad

Planiranje mjera:

Pripremljen je dugačak popis mjera s doprinosima dionika kako bi se osiguralo da su obuhvaćeni socijalna uključenost i rodna ravnopravnost. Nakon tog koraka uslijedio je uži izbor svih predloženih politika u pakete mjera. Istambulski SUMP projekti odabrani su uzimajući u obzir najbolju međunarodnu praksu, profesionalno iskustvo, projekte IMM cjevovoda i akcijske prijedloge dionika tijekom radionica. Prioritet odabranih projekata bio je na temelju kombinacije kvantitativnih i kvalitativnih procjena (omjer koristi i troškova/BCR, analiza s više kriterija/MCA, ciljevi održivog razvoja, rodna ravnopravnost i socijalna uključenost/GESI).

Provedba, praćenje i evaluacija:

Razvijen je okvir za sustavno praćenje i evaluaciju kako bi se pratio uspjeh provedbe predloženih SUMP projekata.

Osim gore navedenih faza, razvijena je i upravljačka struktura za osnovna načela i okvir u planiranju i provedbi istambulskog SUMP-a; proveden je program izgradnje kapaciteta o teorijskim i praktičnim aspektima planiranja SUMP-a; provedena je posebna studija o upravljanju podacima i integraciji.

Nadalje, poseban aspekt istambulskog SUMP-a bila je primjena Alata za procjenu projekata održivog razvoja UN-Habitata za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja. Na kraju participativnog i iterativnog procesa određen je profil plana održivog razvoja i razvijene su strategije za optimizaciju njegovog usklađivanja s ciljevima održivog razvoja.

 

Rezultati

Istambulski SUMP temelji se na viziji urbane budućnosti vođene ciljevima, strateškim pokazateljima i ciljevima te odabiru odgovarajućih mjera. Vizija plana koja se razvila osiguravanjem snažne komunikacije sa širokim rasponom dionika definirana je kao: “Uključiv i inovativan prometni sustav, usmjeren na ljude i okoliš, pružajući odgovarajuću kombinaciju sigurnih, integriranih, pristupačnih i cjenovno pristupačnih alternativa mobilnosti, u skladu s jedinstvenom geografijom i povijesnim vrijednostima Istanbula za održivu i otpornu budućnost”.

Vizija se temelji na devet ključnih ciljeva koji se moraju ostvariti kako plan napreduje. Ti su ciljevi:

 • Imati pristupačan, pristupačan, integriran i inkluzivan sustav prijevoza.
 • Imati ekološki održiv transportni sustav.
 • imati gospodarski održiv i otporan prometni sustav.
 • Smanjiti količinu prometa, zagušenje i ovisnost o automobilima.
 • Poboljšati sigurnost i zaštitu prometa i putovanja.
 • Potaknuti promjenu modala prema javnom prijevozu.
 • Stimulirati pomak na aktivne načine rada (hodanje i vožnja biciklom).
 • Imati transportni sustav koji potiče kompaktan i policentrični razvoj.
 • Imati učinkovit gradski logistički sustav s minimalnim negativnim utjecajem.

 

Istambulski SUMP predlaže 26 temeljnih projekata grupiranih u tri teme kako bi se postigli gore navedeni ciljevi:

 1. Tema 1: Prijelaz na niske razine emisije ugljika: zone niskih emisija, dekarbonizacija Metrobusa (BRT), dekarbonizacija voznog parka autobusa javnog prijevoza, biciklističke rute za dovod, pješačke rute, smirivanje prometa, poboljšanja spoja za pješake i bicikliste, e-bicikli i e-romobili
 2. Tema 2: Neometani prijenos i integracija: proširenje željezničke mreže, proširenje Istanbulkarta za minibus operacije, Istambulski kontrolni centar za upravljanje mrežom (INMCC), autobusne trake, Minibus feeder rute, obnova putničkog pomorskog prijevoza i voznog parka, proširenje transfernih centara, proširenje informacija o putnicima u stvarnom vremenu i otvorenih podataka, Program poboljšanja autobusnih usluga (BSIP), Park i objekti za vožnju.
 3. Tema 3: Smanjenje zagušenja: naplata zagušenja, proširenje regulacije parkiranja, sustav parkirnih dozvola stanovnika, Uvođenje automatiziranog platnog sustava za parkiranje, reorganizacija provedbe propisa o parkiranju, provedba institucionalnog upravljanja mobilnošću, Centri koncentracije građevinskog materijala, Centri za usluge mobilnosti u susjedstvu.

Osim toga, svi ti projekti obuhvaćaju sljedeće četiri podteme:

 1. Sigurnost
 2. GESI
 3. Elastičnost
 4. Inovacija

Kao rezultat toga, istanbulski SUMP, koji će svim stanovnicima grada omogućiti jednostavan pristup uslugama prijevoza i učiniti ove usluge jeftinim i ekološki osjetljivim, poboljšat će kvalitetu života u gradu. Sigurnijim i pristupačnijim prijevozom povećat će se broj gradskih putovanja i poboljšati gradska mobilnost za sve segmente društva. Planom će se smanjiti prometno zagušenje i omogućiti stanovnicima da lako zadovolje svoje potrebe kao što su mogućnosti zapošljavanja ili obrazovne i zdravstvene usluge. Njime će se smanjiti onečišćenje zraka i buke, emisije stakleničkih plinova i potrošnja energije premještanjem motoriziranog prijevoza u javni prijevoz, aktivnu i mikromobilnost.

Neka od predviđanja i ciljeva istambulskog SUMP-a za 2040.:

 • Stanovništvo će narasti na 18,9 milijuna, a zaposlenost na 6,6 milijuna. Očekuje se da će se broj dnevnih putovanja u gradu povećati na 38,1 milijun.
 • 70% dnevnih putovanja obavljat će se pješice i javnim prijevozom.
 • Očekuje se kako će se udio željezničkog sustava u javnom prijevozu povećati na 47%.
 • Prema predviđanjima Istanbulskog transportnog modela, ukupno vrijeme provedeno na prometnoj mreži smanjit će se za 30%
 • Emisije ugljika proizvedene u prijevozu smanjit će se za 60 % u 2040. i na nulu 2050.

 

Izazovi, mogućnosti i prenosivost

 

Kako su se pandemija COVID-19 i istanbulski SUMP preklapali, svi angažmani dionika planirani u početnom razdoblju revidirani su u skladu sa zahtjevima pandemije i provedeni u skladu s tim. S obzirom na veličinu stanovništva i broj različitih dionika koji podižu različite interese, bila je to ogromna studija.

Usvajanje istambulskog SUMP-a nudi različite mogućnosti gradu i njegovim stanovnicima. Kako se predloženi projekti provode, povećat će se održivost urbanih područja, a time i kvaliteta života građana, a ubrzat će se i gospodarski razvoj. Osim toga, planom će se olakšati pristup nacionalnim fondovima i fondovima EU-a za gradsku mobilnost. IMM se također prijavio na Sektorski operativni program IPA II Transport i dobio je bespovratna sredstva za provedbu različitih projekata koje je predložio istambulski SUMP.

Uprava za planiranje prometa IMM-a bit će upravno tijelo SUMP-a i služit će kao koordinacijska jedinica za praćenje i evaluaciju istambulskog SUMP-a. Ured za održivu urbanu mobilnost osnovan u okviru ove uprave također će preuzeti ulogu u komunikacijskim aktivnostima i aktivnostima izgradnje kapaciteta za projekte SUMP-a u Istanbulu. Osim toga, predviđeno je da će znanje i iskustvo stečeno u okviru istambulskog SUMP-a biti vodič za druge gradove u Turskoj koji će početi razvijati SUMP-ove.

Originalni članak: https://www.eltis.org/resources/case-studies/istanbuls-new-sustainable-urban-mobility-plana

Slika: Unsplash

 

Povratak