20. 12. 2017. | Dobra praksa iz EU

Otvorene prijave za Mobility Urban Values (MUV)

Otvorene su prijave za Mobility Urban Values (MUV) - projekt namijenjen gradovima zainteresiranima za kombiniranje novih tehnologija, novih obrazaca ponašanja i novih načina praćenja aktivnosti.

Projekt MUV usmjeren je promjeni ponašanja u lokalnim zajednicama pomoću inovativnog pristupa kako bi se poboljšala urbana mobilnost: mijenjanjem putničkih navika kroz igru koja kombinira digitalna i fizička iskustva.

Umjesto fokusiranja na skupu i staru infrastrukturu, Mobility Urban Values (MUV) – vrijednosti urbane mobilnosti, podiže svijest građana kako bi promovirala pomak prema održivoj i zdravoj mobilnosti uključivanjem lokalnih zajednica, lokalnih poduzeća, kreatora politike i ostalih zainteresiranih.

Pilot gradovi su Amsterdam, Barcelona, Fundao, Ghent, Helsinki i Palermo.

Rješenje će uključivati mobilnu aplikaciju koja će pratiti dnevne rute korisnika i dodjeljivati bodove za održivo ponašanje. Podaci prikupljeni putem aplikacije bit će javno objavljeni te će omogućiti kreatorima politike da poboljšaju procese planiranja.

Više informacija o pozivu pročitajte OVDJE.

Povratak