17. 7. 2020. | Najava

Otvorene prijave za Urban Mobility Days 2020!

Prijavite se na prvu veliku digitalnu konferenciju Europske komisije o urbanoj mobilnosti! Sudjelujte na besplatnim Danima urbane mobilnosti od 29. rujna do 2. listopada 2020. godine kako biste upoznali primjere čistog i održivog prometa koji se nalaze u središtu pozornosti kao niti jedan događaj do sada.

Vodeći stručnjaci  iz svijeta mobilnosti okupit će se kako bi raspravljali o hitnim temama, uključujući:

  • Što slijedi za urbanu mobilnost u EU-u?
  • Je li EU lider u globalnoj tranziciji urbane mobilnosti?
  • Nakon COVID-19, kako gradovi mogu planirati otpornu i održivu urbanu mobilnost?
  • Kako MaaS može pridonijeti mobilnosti s nultim emisijama?
  • Kako tehnologije prikupljanja podataka mogu koristiti malim i srednjim gradovima?
  • UVARs – gdje smo?

 

Pored ovih i mnogih drugih zanimljivih rasprava, na konferenciji će se održati brojne prezentacije na kojima će se raspravljati o rezultatima i lekcijama naučenima iz širokog spektra projekata urbane mobilnosti.

Prikazivanjem vodećih priča o uspjehu na terenu, događaj je također idealan predstavnicima velikih i malih gradova da ih nauči kako temu konferencije „mobilnost s nula emisija za sve“, pretovoriti u stvarnost.

Dani urbane mobilnosti objedinjuju dva vodeća događaja u kalendaru urbane mobilnosti – konferenciju CIVITAS Forum i Europsku konferenciju o planovima održive urbane mobilnosti (SUMPs). Događaj predstavlja jedinstveni forum za interakciju između kreatora politika, lokalnih vlasti, akademika, organizacija civilnog društva i ostalih koji se bave mobilnošću te svih onih koji koncept SUMP-a primjenjuju u praksi.

Kako se mobilnost više ne može smatrati samo prelaskom iz točke A u B, Urban Mobility Days nadići će promet i povezati inicijative mobilnosti s nultim emisijama sa širim naporima EU-a u borbi protiv klimatskiih promjena i pretvaranja Europe u prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.

Da biste se prijavili i vidjeli program konferencije,  posjetite http://www.eumd.org/
Za dodatne informacije kontaktirajte info@eumd.org.

Povratak