18. 7. 2016. | SODELOVANJE

Prijavite se k sodelovanju na Evropskem tednu mobilnosti 2016!

Vsako leto od 16. do 22. septembra Evropa praznuje največji dogodek trajnostne mobilnosti v mestih. V letu 2016 se kampanja osredotoča na temo „Pametna in trajnostna mobilnost – naložba za Evropo“. V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI lahko sodeluje katero koli mesto oziroma občina, tudi mesta zunaj Evrope. Njihova spletna prijava bo odobrena, če organizirajo dogodek ali dejavnost v zvezi s trajnostno mobilnostjo v mestih. Kaj storiti, če se želite pridružiti EVROPSKEMU TEDNU MOBILNOSTI, a niste občina? Prijavite svojo mobilnostno dejavnost ki spodbuja pametni in trajnostni mestni promet skozi vse leto.

Za sodelovanje veljajo naslednja tri merila:

  • Organizirati teden dejavnosti v času EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI ob upoštevanju vsakoletne osrednje teme.
  • V praksi izvesti najmanj en nov trajni ukrep, ki prispeva k prehodu z osebnega avtomobila na okolju prijaznejše potovalne načine. Kjer je to mogoče, naj bi bil eden od teh ukrepov tudi trajna sprememba cestne površine v dobro površin za pešce, kolesarje ali JPP (npr. širši pločnik, nova kolesarska pot ali avtobusna proga, nov sistem umirjanja prometa, nižja omejitev hitrosti). Upravičeni so tudi trajni ukrepi, ki se začnejo izvajati prej v letu, če se v času EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI (16.–22. september) promovirajo.
  • Organizirati Dan brez avtomobila (priporočen datum je 22. september), ko se za vsaj en cel dan eno ali več območij mesta rezervira za pešce, kolesarje in JPP (1 ura pred običajnim delovnim časom do 1 ura po običajnem delovnem času).

 

Vse občine, ki izpolnjujejo vsa tri merila, bodo postale zlate udeleženke in se bodo lahko prijavile za nagrado EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI (glej poglavje „Nagrada EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI“). Vaše mesto, se lahko registrirate tukaj


MOBILNOSTNO DEJAVNOST // MOBILITY ACTIONS

Prispevate k trajnostnemu prometu? Želimo slišati o tem! Registracija je odprta za vse: nevladne organizacije, akademske ustanove, lokalne, regionalne in nacionalne organe, javne ustanove,  javna in zasebna podjetja itd. Prijavite svojo mobilnostno dejavnost ki spodbuja pametni in trajnostni mestni promet skozi vse leto na http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php

Več informacij: www.mobilityweek.eu

 

POVRATAK