30. 6. 2021. | Natječaj

Prijavite se za Transformative Action Award i osvojite 10.000 eura!

Europska nagrada za održivost, koju zajednički organiziraju ICLEI - Local Governments for Sustainability, Baskija i Grad Aalborg (Danska), a podržana je od Europskog odbora regija i Europske investicijske banke, dodjeljuje se gradu, regiji ili organizaciji civilnog društva koja koristi 15 smjernica opisanih u Baskijskoj deklaraciji, kako bi postigla socio-kulturnu, socio-ekonomsku i tehnološku transformaciju svoje zajednice. Poduzete akcije / mjere odražavaju lokalni ili regionalni doprinos provedbi međunarodnih ciljeva i obveza, kao što su ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs), Pariški klimatski sporazum i Europski zeleni plan.

Nagrade

  • 10.000 EUR za pokretanje Transformativne akcije u vašem gradu, regiji ili općini
  • Promocija putem  Sustainable Cities Platform 
  • Promocija putem web stranice i e-biltena ICLEI-a te kanala na društvenim mrežama
  • Promocija u publikacijama koje se odnose na održivi razvoj
  • Trofej i pravo na naziv “Transformative Action of the year 2021”
  • Korištenje digitalne ikone „Transformative Action of the year 2021“  na web stranicama, profilima društvenih mreža i u potpisu e-pošte

 

Što se traži?

Traže se transformativne akcije (mjere preoblikovanja) s visokom razinom inovacija, primjerice u području socijalnih inovacija i građanske ekonomije, koje inspiriraju druge dionike da repliciraju akcije diljem Europe. Posebno se traže akcije koje su dio integriranog pristupa postizanju održivosti u gradu ili regiji te su povezane s tematskim područjima Europskog zelenog plana. Konkretno, one mjere koje se odnose na biološku raznolikost, održive prehrambene sustave, održivu poljoprivredu, čistu energiju, održivu industriju, izgradnju i obnovu, održivu mobilnost, kontrolu onečišćenja i klimatsko djelovanje. Transformacijske akcije trebale bi kombinirati različite smjernice i baviti se jednim ili s više programa Baskijske deklaracije te bi trebale postići sveobuhvatnu transformaciju s pozitivnim lokalnim ili regionalnim učinkom.

PRIJAVA
Podnositelji zahtjeva trebaju ispuniti i predati svoj obrazac za prijavu do 31. 7. 2021. do 23.59 (CEST),  na seljedećoj poveznici: https://sustainablecities.eu/submit-your-action/

Na sva pitanja treba odgovoriti koristeći ne više od broja riječi dopuštenih za svako pitanje. Dopušteno je umetanje poveznica na videozapise, slike i dokumente.
Svi podnesci u bazi podataka koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti i nisu bili uzeti u obzir u prethodnim izdanjima nagrade, automatski će se unijeti u nagradu 2021. godine.

Više informacija: https://sustainablecities.eu/transformative-action-award

Izvor: civitas.eu

Povratak