1. 7. 2021. | Javno savjetovanje - Hrvatska

Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine ( u daljnjem tekstu: Programa razvoja ZI), koji je izrađen s ciljem uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Njime će se stvoriti preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi i dati doprinos održivom društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju. Javno savjetovanje je otvoreno do 24. srpnja 2021.

Program razvoja ZI donosi se na temelju članka 47.c stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a usvaja ga Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Program razvoja ZI donosi se u svrhu uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina u Republici Hrvatskoj kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih područja, razvoj zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju.

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 24. srpnja 2021. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uređenja će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 30. rujna 2021. godine objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Izvor: https://mgipu.gov.hr/
Slika: Unsplash

Povratak