28. 8. 2019. | Poziv

Prilika za pet novih članova da se pridruže Političkom savjetodavnom odboru CIVITAS-a!

Pozivaju se izabrani političari iz grada člana CIVITAS Foruma da se prijave za članstvo u Političkom savjetodavnom odboru CIVITAS-a (PAC). Na raspolaganju je pet mjesta za nove članove koji se mogu pridružiti ovoj maloj skupini vodećih i visoko motiviranih političara čiji gradovi prednjače u zagovaranju održive mobilnosti u Europi. Rok za prijavu je 9. rujna 2019.

PAC djeluje kao upravljačka grupa Inicijative CIVITAS i Mreže gradova. Njeni su članovi uključeni u široku paletu aktivnosti, uključujući:

  • Donošenje preporuka o politici (godišnji izvještaji PAC-a);
  • Jačanje veze između Europske komisije i mreže gradova CIVITAS te nacionalnih i regionalnih mreža CIVINET;
  • Sudjelovanje u ključnim aktivnostima CIVITAS-a, uključujući studijske posjete i tematske radne skupine;
  • Podrška i savjetovanje o organizaciji temeljnih aktivnosti CIVITAS-a;
  • Osiguravanje i jačanje uključivanja političara iz CIVITAS gradova u aktivnosti inicijative

 

PRIJAVA

Iskaz interesa treba poslati na adresu elektroničke pošte pac@civitas.eu. U pismu namjere zainteresirani kandidati trebaju navesti svoje ime, grad, naziv radnog mjesta,  iskustvo, razloge prijave te viziju članstva u PAC-u sljedećih godinu dana. Pismo namjere bi trebalo imati najviše do 500 riječi.

Europska komisija imenovat će nove članove PAC-a uz potporu Tajništva PAC-a na temelju općih kriterija reprezentativnosti  (gradska tipologija i zemljopisni položaj,  iskustvo CIVITAS-a, spol) te evidencije pojedinih kandidata u proaktivnom promicanju politika koje su u skladu s ciljevima CIVITAS-a.

Kandidati se prijavljuju u svoje osobno ime (tj. ne kao službeno imenovani predstavnici svojih lokalnih samouprava). Sam PAC nema formalnu “moć zastupanja”.

Rok za prijavu je 9. rujna 2019. Podnositelji zahtjeva dobit će odgovor najkasnije do 16. rujna. Članovi bi postali nakon isteka mandata sadašnjeg sastava PAC-a u rujnu 2020. godine.

Sljedeći sastanak PAC-a održat će se tijekom CIVITAS foruma 2019. u Grazu (Austrija) od 2. do 4. listopada 2019. godine.

Za više informacija posjetite web stranicu PAC-a.

Izvor: https://civitas.eu/news/chance-five-new-members-join-civitas-political-advisory-committee

Povratak