20. 4. 2021. | Dobra praksa iz EU

Socijalna uključenost u planiranje mobilnosti: sudjelujte u studiji Europske komisije!

Europska komisija (DG MOVE) provodi studiju o socijalnoj dimenziji budućeg prometnog sustava EU-a te poziva zainteresirane sudionike da aktivno doprinesu njegovoj izradi. Studija koju provodi Steer tijekom travnja i svibnja 2021. ima za cilj mapirati izazove i mogućnosti koje predstavlja modernizacija prometnog sustava u svim oblicima za različite skupine korisnika (i u različitim državama članicama) u smislu cjenovne dostupnosti, pouzdanosti i pristupačnosti (tj. povezanost i upotrebljivost).

Njome se također nastoji razumjeti spremnost različitih dionika u odgovoru na trendove koji utječu na modernizaciju prometnog sustava, istražujući kako se izazovi mogu prevladati (ili tamo gdje postoje mogućnosti) kako bi se osiguralo da korisnici prijevoza budu u središtu budućeg prometnog sustava i koristi doprijeti do svih društvenih skupina.

Istraživanje nastoji shvatiti kako su različite korisničke skupine uključene u planiranje mobilnosti, usredotočujući se na osobe s niskim informatičkim vještinama, osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, starije osobe, ljude koji žive u udaljenim i ruralnim područjima, žene, mlade i djecu te osobe u riziku od siromaštva – istovremeno uvažavajući složene probleme međusobnog presijecanja među korisničkim skupinama i šire socijalne dimenzije.

Za studiju je važno da širok spektar dionika iz cijele Europe ima priliku dati svoj doprinos. Kao takav, Steer provodi ciljano savjetovanje tijekom travnja i svibnja 2021. s predstavnicima korisnika prijevoza, operatera, socijalinih partnera te lokalnih i nacionalnih tijela nadležnih za promet.

Ako biste rado sudjelovali u istraživanju putem odgovaranja na upitnik, kontaktirajte elektroničkom poštom Harry Clarka na social.dimension@steergroup.com.

Izvor i slika: https://www.polisnetwork.eu/

Povratak