21. 8. 2019. | Aktivnosti članova

U Šapcu i Pirotu održane prve radionice za definiranje vizije budućeg Plana održive urbane mobilnosti

U Šapcu i Pirotu su 16. i 17. 7. 2019. održane prve radionice za definiranje vizije budućeg Plana održive urbane mobilnosti. Njihovu izradu u tim gradovima podržava Stalna konferencija gradova i opština, kroz projekt koji financira Njemačka razvojna organizacija GIZ.

Gradsko veće grada Pirota je u maju ove godine donelo Odluku o izradi Plana održive urbane mobilnosti, dok je istu odluku Skupština grada Šapca donela u septembru prošle godine.

Ovo je Plan koji treba da ponudi rešenja za saobraćajne probleme u gradu. Za razliku od drugih planova koji se izrađuju, ovaj plan uzima u obzir mišljenja i potrebe svih korisnika u gradu – ne samo vozača putničkih automobila, već i pešaka i biciklista, kao i korisnika javnog prevoza. Takođe, plan sagledava potrebe za kretanjem različitih društvenih grupa: mlađih i starijih sugrađana, roditelja sa malom decom, osoba sa invaliditetom i drugih. Upravo zato se umesto termina saobraćaj, koristi termin „MOBILNOST“.

Kako je tekao proces?

Gradonačelnici Šapca i Pirota formirali su radne timove koji će se baviti izradom Plana.

Na čelu gradske Komisije za urbanu mobilnost grada Šapca je predsednik skupštine grada Šapca, Nemanja Pajić. U sastav gradske komisije za urbanu mobilnost su ušli predstavnici različitih institucija: pored JP „Infrastrukture Šabac“, tu su predstavnici gradske uprave, JP „Parking servis“, saobraćajne policije, ekološke i saobraćajne inspekcije i tehničke škole. Izradu plana koordinira JP „Infrastruktura Šabac“ Šabac.

Na čelu Komisije grada Pirota je gradski većnik zadužen za poslove saobraćaja, Dejan Ranđelović. U sastav Radne grupe su ušli predstavnici različitih institucija: pored gradske uprave, tu su predstavnici „Komunalca“, Sportskog centra, JP „Direkcija za planiranje i projektovanje“, preduzeća Tigar tajers, saobraćajne policije i tehničke škole. Izradu plana koordinira Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove,  građevinske  gradske uprave.

 Šta je do sada učinjeno?

U dosadašnjem radu, radni timovi iz Šapaca i Pirota definisali su tko su zainteresovane strane za izradu Plana, a na radionicima koje su održane 16 i 17. jula 2019. godine započet je rad na definisanju vizije.

Neki od osnovnih problema Šaca koji su do sada uočeni i na koje će Plan pokušati da odgovori su: veliki stepen motorizacije (veliki broj putničkih automobila u gradu, veliki udeo privatnih automobila u vidovnoj raspodeli saobraćaja), mirujući saobraćaj (parkiranje na javnim površinama, ulično parkiranje, parkiranje u blizini škola) i veliki broj saobraćajnih nezgoda, bezbednost saobraćaja.

Neke od prednosti grada Šapca su: tradicija biciklizma, pešačke zone, kvalitet zelenih površina (uređeni drvoredi), povezanosti prigradskih područja sa gradskim područjima, bolji i kvalitetniji javni gradski saobraćaj. Plan će ponuditi odgovore na neke izazove koji će se javiti u bliskoj budućnosti, kao što su na primer, umrežavanje biciklističkih staza – električna vozila (bicikli, trotineti), deljeni prostor (shared space) i druge usluge.

Neki od osnovnih problema Pirota su: problem velikog broja putničkih automobila u gradu, parkiranje na javnim površinama i trotoarima i nepostojanje biciklističkih staza i traka. Prenosti grada Pirota koje su uočene i za koje se planira dalje unapređenje su: tradicija biciklizma, bezbednost saobraćaja, kvalitet zelenih površina i površine za rekreaciju, nove pešačke zone, bolja povezanost svih delova gradskog područja, kvalitetniji javni gradski saobraćaj. Plan će ponuditi i odgovore na neke izazove koji će se javiti u bliskoj budućnosti, kao što su na primer, električna vozila (bicikli, trotineti, automobili), deljenje automobila i druge usluge.

Izrada oba Plana će trajati do marta naredne godine, a tokom septembra biće ogranizovan niz aktivnosti, između ostalog, biće sprovedena i anketa građana o potrebama i navikama kretanja u gradu. U septembru će biti organizovana i Evropska nedelja mobilnosti, manifestacija koju obeležavaju mnogi Evropski gradovi.

Povratak