11. 12. 2017. | Aktivnosti članova

Zavod za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti poziva na okrugli stol "Smart city"

Zavod za gradski promet Odsjeka promet Fakulteta prometnih znanosti proveo je tijekom 2017. godine, uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno-istraživački projekt naziva „Indikatori mobilnosti u konceptu „Smart City“. Na okruglom koji će se održati u petak 15. prosinca 2017. na Fakultetu prometnih znanosti s početkom u 11:00 sati (Zagreb, Vukelićeva 4, dvorana „Amfiteatar“) bit će prezentirani rezultati provedenog istraživanja te izlaganje ambasadora UITP-a na temu javnog gradskog prijevoza u konceptu Smart City-a.

Pojam „Smart City“ predstavlja sveobuhvatni sustav usluga i primjene suvremenih tehnologija kojima je svrha i cilj omogućiti bolji život građana.

Koncept i strategije „Smart City-a“ usmjereni su; na poboljšanje novih i efikasnijih usluga u gradovima, učiniti postojeću infrastrukturu prikladnijom potrebama, uključivanje građana aktivnim sudionicima strategija, te u konačnici omogućiti budući održiv razvoj urbane sredine.

Ključnu ulogu u konceptu predstavlja svakodnevna mobilnost građana, koja je nužan preduvjet prosperiteta urbane sredine.

Sudjelujte na okruglom stolu te svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem doprinesite kvaliteti Okruglog stola sa svrhom unaprjeđenja razvoja urbanih cjelina Republike Hrvatske u konceptu „Smart City-a“.

Sudjelovanje potvrdite na mail adresu: bradulovic@fpz.hr

Povratak