16. 1. 2023. | Dobra praksa iz EU

Inicijativi CIVITAS pridružila se dva nova člana – CIVINET Poljska i CIVINET Iberia

Nakon poziva za ponovno pokretanje tajništava mreža CIVINET u Francuskoj, Poljskoj, Španjolskoj, Portugalu i Irskoj, Inicijativa CIVITAS zaprimila je pet prijava i od njih odabrala dvije uspješne. Od 1. siječnja 2023. tzajednici CIVITAS pridružile su se mreže CIVINET Iberia i CIVINET Poljska.

Tajništvo mreže CIVINET Iberia je BABLE s uredom u Barceloni, a CIVINET-a Poljske InnCREASE.

CIVINET POLJSKA

INnCREASE vjeruje u potencijal CIVINET-a Poljska i vrijedno radi na njegovom ponovnom aktiviranju. Cilj je aktivno uključivanje poljskih gradova u inicijativu CIVITAS i provedbu europskih politika i strategija održive mobilnosti.

Tajništvo CIVINET-a Poljska djeluje kao lokalni ambasador CIVITAS-a, promičući vrijednosti i rezultate inicijative, dijeleći primjere dobre prakse europskih kolega i stručnjaka koji mogu podržati poljske gradove u njihovim transformacijama prema pametnoj, održivoj i uključivoj mobilnosti. Promicanje sinergije i suradnje s drugim CIVINET mrežama i aspektima CIVITAS-a ključni je prioritet.

CIVINET IBERIA

BABLE će pomoći španjolskim i portugalskim gradovima u međusobnoj interakciji, učenju i djelovanju u sektoru mobilnosti s obzirom na europske klimatske obaveze do 2030. i 2050. što zahtjeva preobrazbu prometnih i logističkih sustava.

Ova CIVINET mreža okupljat će  gradove i općine svih veličina, poticati partnerstva s dionicima važnima za promet,  promicati cjelovito i zajedničko učenje, djelovati kao poveznica privatnog i drugih sektora, surađivati s organizacijama koje su već prisutne u regiji te s drugim CIVINET mrežama i uključiti više španjolskih i portugalskih gradova u zajednicu CIVITAS.

 

Pozdravljamo nove CIVINET mreže, želimo im puno uspjeha i novih budućih suradnji!

Povratak