5. 11. 2021. | Dobra praksa iz EU

Graz - ugovori o održivoj mobilnosti za novi razvojni put

U posljednjih 10-ak godina, Graz se suočava sa snažnim porastom broja stanovnika. Razvoj novih stambenih jedinica i zona mješovite namjene uzrokovale su dodatni pritisak na gradsku cestovnu mrežu. Pojedini dijelovi mreže već su poprilično zagušeni, a situaciju pogoršava zakon koji propisuje jedno parkirno mjesto po novoj stambenoj jedinici.

Graz je napravio odmak od spomenutog zakona i tamo gdje postoji dobar pristup mreži javnog gradskog prijevoza, nije potrebo osigurati parkirna mjesta. Grad potpisuje ugovore s akterima zaslužnima za razvoj stambenih i zona mješovite namjene kako bi se smanjila potreba za osiguravanjem parkirnih mjesta. Ugovori, također, potiču širenje ponude alternativnih opcija mobilnosti korištenjem infrastrukturnih i organizacijskih mjera, pružanjem usluga i informacija, a omogućuje se i planiranje te implementacija projekata koji inače ne bi bili uspješno provedeni. Ugovori, između ostaloga, omogućuju nižu cijenu stanova koja ne uključuje obvezu plaćanja parkirnog mjesta, a kao rezultat toga javljaju se bolji izbori prijevoza građana Graza. Do sad je sklopljeno oko 35 ugovora od 2011. godine.

Kontekst

Graz je sjedište austrijske pokrajine Štajerske i ekonomski centar juga Austrije. Unazad nekoliko godina, bilježi se značajan porast broja stanovnika – od 2006. do 2020. broj je porastao za oko 50 000 stanovnika, a do 2034. se predviđa porast za još 30 000 stanovnika. Graz bi tada imao oko 330 tisuća stanovnika. U Grazu postoji nekoliko projekata stambene gradnje različite veličine – od pojedinačnih kućanstava do nove gradske četvrti u koju će se moći naseliti oko 10 000 stanovnika, a uključivat će i oko 5 000 radnih mjesta na udaljenosti samo 1.8 km od centra Graza. Posljedica svega jest povećani pritisak na prometnu infrastrukturu i usluge. Veći broj korisnika osobnih automobila posebno je problematičan.

Istovremeno, Graz nastoji preoblikovati gradsku mobilnost smanjujući broj individualnih putovanja na 37% do 2021. u odnosu na gradsku prometnu strategiju i odabir održivijih modova putovanja. S obzirom na nedovoljno smanjenje udjela korištenja osobnih automobila (46,8 % 2013. i 41,6 % 2018. godine), Graz je uveo ugovore o mobilnosti kao način smanjenja korištenja osobnih automobila i kao potporu pružanju prometne infrastrukture i usluga.

Djelovanje

Ugovori o mobilnosti povezuju lokalnu javnu upravu i razvojne aktere u zajedničkim naporima da osiguraju bolju dostupnost kroz nove projekte korištenjem održivih načina prijevoza. Glavni razlozi korištenja ugovora o mobilnosti su:

 1. Osigurati da nove promjene ne uzrokuju prelaženje granica nosivosti postojeće prometne infrastrukture. Razvoj koji uključuje izgradnju parkirnih mjesta neće biti dozvoljen zbog utjecaja na cestovnu mrežu.
 2. Aktivno smanjivanje broja parkirnih mjesta po stambenoj jedinici jer je projicirana potreba znatno ispod standardne ponude jednog parkirnog mjesta po stambenoj jedinici.
 3. Osluškivanje razvojnih zahtjeva kako bi se osigurala pristupačnost održivim načinima prijevoza.

Ugovori o mobilnosti mogu funkcionirati kao samostalna rješenja prilagođena specifičnom razvoju ili djelovati kao kolektivno rješenje za definirano urbano područje i mogu utjecati na više aspekata od samo prometnog, a povezani su s planovima razvoja jedinice lokalne samouprave. Područje koje obuhvaća ugovor mora zadovoljiti određene kriterije. Jedan od njih je površina novog razvojnog područja koja treba biti najmanje 10 000 m2, a dostupnost područja mora biti u skladu s kriterijima blizine i razine usluga što je ne više od 300 m pješačke udaljenosti od sljedeće stanice javnog prijevoza. Ugovorima se osigurava princip privlačnih i potisnih faktora pri utjecaju na izbor vrste prijevoza stanovnika, posjetitelja i ostalih korisnika. Glavni potisni faktor je redukcija parkirnih mjesta po stambenoj jedinici i gradnja zajedničkih garaža, a privlačni faktori su poboljšana pristupačnost javnoga prijevoza i aktivne prometne mreže, osiguravanje relevantnih prometnih informacija zajedno s uslugama koje osiguravaju prijevozne karte ili čak nabavu bicikala za buduće stanovnike i korisnike.

Ugovori o mobilnosti funkcioniraju s devet paketa mjera dogovorenih između predstavnika grada i aktera važnih za razvoj pojedinog područja:

 • parkirna mjesta – osiguravanje broja mjesta ispod propisanog zakonom (0,8 mjesta po stambenoj jedinici)
 • pješačenje – osiguravanje javnih pješačkih ruta koje prolaze kroz razvojno područje
 • biciklistički promet – osiguravanje kvalitetne infrastrukture za parkiranje bicikala, smještene blizu stambenih jedinica ili pri samom ulazu, većeg broja objekata za održavanje bicikala i samposlužnih stanica
 • motorizirani promet – rekonstrukcija kritičnih raskrižja kako bi se prilagodila nosivost prometnica novome razvoju; izgradnja kolektivnih garaža s ograničenim brojem ulaznih točaka – cilj je osigurati jednaki pristup za automobile i javni prijevoz u smislu pješačke dostupnosti
 • e-mobilnost – postavljanje opcija punjena u garažama i na postojećim parkirnim mjestima
 • dijeljena vožnja – postavljanje usluge dijeljenja automobila na lako dostupnom mjestu
 • upravljanje mobilnošću – pružanje informativnih paketa o mogućnosti mobilnosti uključujući osobnu obuku o mobilnosti za nove stanovnike i druge korisnike; osiguravanje godišnjih karata za javni prijevoz za nove stanovnike; postavljanje elektroničkih informativnih ploča o uslugama javnog prijevoza na ulazu u zgrade
 • dostavne službe – osiguravanje stanica za pakiranja i kutija u koje se mogu dostaviti paketi u bilo koje vrijeme

Ugovori se evaluiraju svake dvije godine nakon završetka izgradnje i useljenja stanovnika kako bi se pratila učinkovitost mjera i utvrdila potreba za dodatnim prilagodbama.

Rezultati

Implementiranjem ugovora, Graz može dopustiti veće razvojne projekte jer se rješava pitanje pristupačnosti u odnosu na dodatne zahtjeve na cestovnoj mreži s obzirom na lokalnu prometnu situaciju. Izravan utjecaj ugovora očituje se u smanjenju postojećeg obujma prometa. Usredotočenost na održive oblike javnog prijevoza stvara mogućnost za kreiranje infrastrukture prilagođene multimodalnoj mobilnosti. Nova infrastruktura uzima u obzir trendove koji se tiču mlađih generacija koji ne namjeravaju kupiti osobni automobil. Usput, troškovi gradnje i održavanja su niži što znači niže cijene nekretnina i pristupačnije stanovanje prilagođeno potrebama budućih generacija. Korisnici ovako planiranog prostora imaju priliku koristiti zajednički zeleni prostor i prostor za društvene aktivnosti te mogu birati između više modova prijevoza.

Prvi ugovor zaključen je 2011. godine za najveće bolničko područje u Štajerskoj. Do rujna 2020. potpisano je još 34 ugovora za različite razvojne projekte, a postaju sve popularniji jer su razvojni stručnjaci uočili prednosti ugovora.

Izazovi, mogućnosti i prenosivost

Glavne lekcije naučene iz ovakvog modela upravljanja u Grazu su:

 • Evaluacija je ključna za usklađenost provedbe i učinaka ugovora
 • Gradski odjel za prometno planiranje pruža podršku razvojnim stručnjacima u provedbi elemenata Ugovora
 • Dobra informiranost o dostupnim mogućnostima i uslugama vrlo je važna za građane. Akteri zaduženi za razvoj pojedinog područja dužni su osigurati i distribuirati informacije te ih pravovremeno ažurirati.
 • Suradnja među svim akterima uključenima u proces planiranja nužna je za uspješnost provedbe Ugovora.

Ugovori o mobilnosti dobra su opcija za mnoge gradove, ali njihova izvedivost i detaljnost izrade ovisi o zakonskim okvirima i propisima pojedine regije ili države. U slučaju Štajerske zakon o gradnji omogućuje određeno odstupanje od propisanog broja parkirnih mjesta što ostavlja prostora za planiranje efikasnijeg i pristupačnijeg javnog prijevoza.

Informacije i vizualni sadržaj o lokacijama i veličini projekata za sve sklopljene ugovore u Grazu možete pogledati OVDJE.

Video koji ukratko opisuje ugovor o mobilnosti nastao u sklopu projekta Park4SUMP pogledajte OVDJE.

Izvor: Eltis

Povratak