25. 5. 2021. | Događanja

Najava Eltisovih treninga: Mobilnost kao usluga (MaaS) i otpornost u Planovima održive urbane mobilnosti (SUMP)

ELTIS će u lipnju / junu održati dva programa obuke online – prva obuka bit će usredotočena na mobilnost kao uslugu (MaaS), a druga na otpornu gradsku mobilnost. Ta dva programa obuke posebno će biti prilagođeni osobama koje rade u srednje velikim gradovima i velikim gradovima i regijama, uključujući dužnosnike, kreatore politika te stručnjake za promet i planiranje. Programi obuke imat će ograničen broj mjesta, kako bi se zajamčilo aktivno sudjelovanje i prilagođena potpora svim sudionicima.

Program obuke 1 – Kako provesti sustav MaaS u vašem gradu – 16. 6. 2021. od 9.30 do 12.30 CEST

Prvi se trening fokusira na koncept MaaS s poveznicom na tematski vodič SUMP-a „Mobilnost kao usluga (MaaS) i održivo planiranje urbane mobilnosti“ i projekt Maas4EU. Objašnjava okvir MaaS-a, iznosi njegove izazove i pruža niz studija slučaja i preporuka koje se mogu prenijeti. Praktična grupna vježba usredotočuje se na prepreke i pokretače za primjenu sustava MaaS u vašem gradu, kao i na važnost uključivanja dionika i donositelja odluka.

Prijava

Program obuke 2 – Planiranje za otporniju i stabilniju gradsku mobilnost – 29.6. 2021. od 9.30 do 12.30 CEST

Drugi se trening temelji na nedavno objavljenom SUMP tematskom vodiču “Planiranje za otporniju i snažniju gradsku mobilnost” te uključuje nekoliko projekata CIVITAS-a (i drugih) projekata koji su proveli otporne mjere u svojim pilot gradovima. U okviru treninga razmatra se koncept otpornosti i pruža niz studija slučaja i preporuka o tome kako planirati otpornost i mobilnost u vrijeme krize. Praktična vježba sudionicima pruža priliku da rade u malim grupama na planiranju mjera za otpornost.

Prijava

Informacije za sudionike

Ova dva programa osposobljavanja vodi tim stručnjaka ELTIS-a u planiranju prometa i gradskoj mobilnosti iz TRT-a (Italija), u suradnji s vodećim autorima prethodno navedenih planova održive gradske mobilnosti.

Program osposobljavanja zahtijeva aktivno sudjelovanje. Od podnositelja zahtjeva traži se da dostave pojedinosti o svojoj ulozi u lokalnim ili regionalnim vlastima te njihovoj motivaciji i očekivanjima tijekom postupka registracije.

Prednost će se dati predstavnicima srednje velikih gradova, gradova i regija. Ako će broj prijavljenih premašiti broj raspoloživih mjesta (20 do 25 za svaki program osposobljavanja), sudionici će biti odabrani prema relevantnosti i specifičnom interesu.

Dodatne informacije o programima osposobljavanja uskoro će biti objavljene na internetskoj stranici ELTIS-a.

Za više informacija, kontaktirajte: borgato@trt.it

Izvor: civitas.eu

Povratak