16. 12. 2021. | Dobra praksa iz EU

Obavezni parking za bicikle u svim novim i obnovljenim zgradama olakšat će vožnju biciklom milijunima Europljana

Novom direktivom Europske komisije donosi se velika promjena u zgradarstvu, a koja unosi obvezu biciklarnika, odnosno obaveznih parkinih mjesta za svaku novoizgrađenu zgradu na području Europske unije. Time će napokon stanari u novim zgradama dobiti sigurni parking za bicikle, a ne samo automobile.

Prijedlog revizije Europske komisije za Direktivu o energetskoj učinkovitosti zgrada učinit će parkiranje za bicikle obveznim u svim novim i obnovljenim zgradama u Europskoj uniji, mjerom koja će milijunima ljudi olakšati svakodnevnu vožnju biciklom.

Prema novom prijedlogu revizije Europske komisije Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD) objavljenom 15. prosinca, sve nove stambene i nestambene zgrade u EU-u, kao i one koje su u fazi velike obnove, morat će osigurati obavezna mjesta za parkiranje bicikala.

Prijedlog prepoznaje da održivi oblici kretanja kao što je biciklistički promet, mogu igrati važnu ulogu u smanjenju ukupne potrošnje energije kućanstava, a uključivanje minimalnih zahtjeva za parkiranje bicikala u sve zgrade ispunjava dugogodišnju preporuku Europske biciklističke federacije (ECF), koja pozdravlja prijedlog Komisije.

ECF posebno pozdravlja:

  • minimalni uvjet za osiguranje dva parkirna mjesta za bicikle “za svaki stan” u novim i obnovljenim stambenim zgradama s više od tri parkirna mjesta
  • minimalni uvjet za osiguranje jednog parkirnog mjesta za bicikle na svako parkirno mjesto u novim i obnovljenim nestambenim zgradama s više od pet parkirnih mjesta
  • minimalni uvjet za osiguranje jednog parkirnog mjesta za bicikle za svako parkirno mjesto u svim postojećim nestambenim zgradama s više od 20 parkirnih mjesta do 2027.
  • poziv državama članicama EU-a da osiguraju usklađenost politika za zgrade, meku i zelenu mobilnost te urbano planiranje.

Prema istraživanju ECF-a, samo šest država članica EU-a trenutno ima minimalne kvantitativne norme za parkiranje bicikala.

Izvor: https://www.ecf.com/news-and-events/news/epbd-mandatory-bicycle-parking-all-new-and-renovated-buildings-will-make

Povratak