16. 12. 2021. | Dobra praksa iz EU

Objavljen novi EU-ov okvir za gradsku mobilnost

Novi EU-ov okvir za gradsku mobilnost, dio šireg paketa “Učinkovite i zelene mobilnosti” objavljenog 14. prosinca 2021., ima za cilj gradsku mobilnost učiniti održivijom, pametnijom i zdravijom.

Kako bi poduprla prelazak na čistiju, zeleniju i pametniju mobilnost, u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana, Komisija je 16. prosinca 2021. donijela četiri prijedloga za modernizaciju prometnog sustava EU-a.
Prijedlozima će se prometni sektor usmjeriti ka smanjenju emisija za 90 % povećanjem povezanosti i preusmjeravanjem putnika i tereta na željeznice i unutarnje plovne putove, podupiranjem uvođenja stanica za punjenje električnom energijom, alternativnom infrastrukturom za opskrbu, novim digitalnim tehnologijama, većim naglaskom na održivu gradsku mobilnost te olakšavanjem odabira različitih mogućnosti prijevoza u učinkovitom multimodalnom prometnom sustavu.

Više od 70% građana EU-a živi u gradovima koji stvaraju 23% svih emisija stakleničkih plinova iz prometa. Kako bi Europskoj uniji pomogla u smanjenju emisija stakleničkih plinova (za najmanje 55% do 2030. i za 90% do 2050. godine), Okvirna inicijativa za gradsku mobilnost predlaže mjere za poticanje zemalja EU-a da razviju sustave gradskog prijevoza koji su sigurni, pristupačni, uključivi i pristupačni te pametni, otporni i bez emisija.

Novi okvir najavljuje ambiciozniji pristup planiranju održive urbane mobilnosti (SUMP) i povezanim pokazateljima. Time se nadopunjuje prijedlog revidiranih smjernica za Transeuropsku prometnu mrežu, prema kojima bi najveća 424 grada EU-a na TEN-T mreži trebala usvojiti plan održive urbane mobilnosti (SUMP) do 2025. te prikupiti relevantne podatke.

U pokušaju promocije aktivne mobilnosti i zaštite ranjivih sudionika u prometu, revidirani dokumenti smjernica SUMP-a imat će snažan fokus na pješačenju i biciklističkom prometu. Štoviše, objavljene su nove smjernice o sigurnoj upotrebi uređaja za mikromobilnost i kvalitetne infrastrukture za ranjive sudionike u prometu.

Novi EU-ov okvir također pokriva stvaranje otpornosti gradskog prometa, ekološki prihvatljivog i energetski učinkovitog, utvrđivanjem rješenja s nultom emisijom za urbanu logistiku.

Mjere za postizanje ovog cilja uključuju obveze uspostavljanja infrastrukture za punjenje te punjenje goriva za električna vozila i vozila na vodik u gradovima, poboljšanu koordinaciju, namjensko financiranje za gradove u okviru Misije EU-a o klimatski neutralnim i pametnim gradovima te integraciju planova održive urbane logistike (SULP) u okviru SUMP-a.

Osim toga, 2022. godine će se provesti detaljna studija kako bi se mapirala i razjasnila koja su digitalna rješenja dostupna kako bi se omogućile učinkovitije i korisniku prikladnije zone niskih emisija te druge vrste regulacije pristupa gradskim vozilima.

Za više informacija

 

Izvor: https://www.eltis.org/in-brief/news/european-commission-releases-new-urban-mobility-framework

Povratak