20. 12. 2021. | Aktivnosti mreže

Još jedna uspješna godina je iza nas - donosimo kratki pregled aktivnosti mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE u 2021.!

Unatoč problemima i ograničenjima vezanim uz bolest COVID-19., Mreža je u 2021. godini povećala broj članova.  Velik dio aktivnosti uspjeli smo održati u hibridnom obliku, a dio je održan na daljinu. Takav način rada omogućio je da puno veći broj sudionika prisustvuje našim događanjima. Osim toga, na daljinu su nam se pridružili neki eminentni govornici, što bi bilo teže provesti da je bilo organizirano samo uživo. Aktivnosti su uključivale tri webinara, godišnju skupštinu i okrugli stol u Šibeniku, CIVINET Forum i studijsko putovanje u Beograd, dvodnevnu radionicu u Zadru te redovito informiranje putem e-biltena, web stranice, Facebooka i Linkedina. Najzanimljivije teme obuhvaćene događanjima bile su vezane uz čista vozila, ruralnu mobilnost i mjere parkiranja unutar SUMP-a.

Kao što je već spomenuto, broj članova kontinuirano raste – u ovome trenutku, Mreža ima više od 200 članova, uključujući 73 grada. Ostali članovi su ministarstva, instituti, javna i privatna poduzeća, organizacije civilnog društva i stručnjaci. S početkom 2021., Grad Zagreb je postao novi koordinator Mreže, nastavljajući rad dosadašnjih uspješnih koordinatora Ljubljane i Rijeke.  Između ostalog,  u okviru Mreže osnovan je Akademski odbor koji okuplja profesore s fakulteta svih šest zemalja. Cilj tog Odbora je uspostaviti bolju koordinaciju među članovima iz akademske zajednice, pružiti stručnu pomoć Mreži i njezinim članicama te pripremati zajedničke projekte.

Aktivnosti koje je Mreža organizirala privukle su veliki broj sudionika zahvaljujući, pored ostalog, uspješnoj suradnji s gradovima u kojima su se ti događaji održavali, ali i drugim organizacijama i projektima s kojima surađujemo. Zaključili smo da se koncept webinara čini vrlo korisnim u okupljanju većeg broja sudionika zainteresiranih za određene teme, koji dolaze iz različitih zemalja. Webinari također pružaju mogućnost stručnjacima iz cijele Europe da podijele svoje znanje, nove ideje i razgovaraju o svojim iskustvima. Stoga ćemo s ovom praksom nastaviti i u budućnosti.

Jedan od webinara bavio se temom bolesti COVID-19 kao katalizatorom promjena u planiranju održivog prometa. Više od 130 sudionika slušalo je inspirativne prezentacije predavača iz EU-a o tome kako su različiti europski gradovi reagirali na „zaključavanje“ uzrokovano pandemijom te kako se promjene mogu brzo i učinkovito provesti, primjerice preraspodjelom cestovnog prostora. Ovaj webinar dao je ideje za potencijalno poduzimanje mjera u gradovima sudionika.

Drugi webinar bio je o čistim vozilima i inovativnim tehnologijama u planiranju održivog prometa. Okupio je prometne dionike iz gradova, mlade stručnjake i članove Akademskog odbora kako bi podijelili svoja znanja i iskustva o zelenom vodiku, električnim automobilima, električnim autobusima u javnom prijevozu, autonomnim vozilima, centraliziranim sustavima upravljanja prometom i inteligentnim transportnim sustavima.

Treći webinar bavio se pitanjem održive mobilnosti u ruralnim područjima. Tema ruralne mobilnosti i međugradske povezanosti prilično je nova  u CIVINET-u pa je cilj bio upoznati se s temom o kojoj će se svakako raspravljati u budućnosti. Stručni predavači iz Hrvatske, Slovenije i Velike Britanije predstavili su  za više od 50 sudionika primjere dobre prakse SUMP-ova u ruralnim područjima te podijelili neke ideje za mjere koje bi se eventualno mogle implementirati za poboljšanje kvalitete života u ruralnim i periurbanim područjima.

U Šibeniku je u lipnju 2021. održana 8. godišnja skupština Mreže i okrugli stol “Mjere održive urbane mobilnosti u turističkim destinacijama”. Događanje koje je održano u hibridnoj formi okupilo je članove i ostale dionike koji se bave mobilnosti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Održani su i sastanci Upravnog i Političkog odbora te novoosnovanog Akademskog odbora. Usvojena je Politička izjava mreže za 2021.

Nakon kratke ljetne stanke, posjetili smo Grad Beograd, koji je bio domaćin 6. CIVINET foruma i studijskog putovanja za članove Mreže. Forum je okupio oko 60 predstavnika gradova, stručnjaka, predstavnika akademske zajednice i civilnog sektora iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Imali smo čast da su Forum otvorili glavni urbanist Grada Beograda te pomoćnik ministra za građevinarstvo, promet i infrastrukturu. Tijekom prvog dijela Foruma predstavljeni su primjeri dobre prakse iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine u provedbi mjera održive urbane mobilnosti, a pažnja je bila stavljena na osiguranje pristupačnosti u planovima održive urbane mobilnosti, s posebnim naglaskom na “ranjive skupine u prometu” odnosno pješake, bicikliste, djecu, osobe s invaliditetom. Predstavljene su teme elektrifikacije cestovnog prometa s fokusom na dekarbonizaciju, pitanja politike parkiranja, mikromobilnosti, sigurnosti prometa te primjene GIS-a za osobe s invaliditetom. Studijsko putovanje za 20-ak članica Mreže bilo je usmjereno na prikaz dostignuća Beograda u području održive urbane mobilnosti. Nakon prezentacija, domaćin je organizirao obilazak grada električnim autobusom, biciklima i pješice.

Dvodnevna radionica o politikama parkiranja i mjerama za održivu urbanu mobilnost održana je u Zadru, u suradnji s projektom Park4SUMP. Ovaj događaj privukao je predstavnike gradskih i regionalnih vlasti iz Slovenije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Bila je to izvrsna prilika za one koji rade u sektoru prometa i prostornog planiranja te se suočavaju s problemima parkiranja, da nauče kako upravljati parkiranjem i to uključiti kao mjeru u svoje SUMP-ove ili druge prometne planove.

Predstavnici Tajništva mreže i članovi CIVINET-a sudjelovali su i na drugim relevantnim događajima, primjerice na CIVITAS Forumu održanom u Aachenu. Između događanja, Tajništvo blisko surađuje s članovima i ostalim europskim mrežama CIVINET; zajednički projekti pripremljeni su i predani različitim donatorima.

Jedan takav primjer je projekt “UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti”, u sklopu kojeg su održane interdisciplinarne radionice za studente o urbanoj mobilnosti i planiranju javnih prostora. Studenti su imali mogućnost praktičnog rada u malim interdisciplinarnim grupama na određene teme /probleme vezane uz revitalizaciju javnih prostora na području grada Zagreba, s fokusom na mobilnost.

Drugi takav primjer je projekt “CLIMASUM – Ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti” koji od listopada zajednički provode ODRAZ iz Zagreba i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, u suradnji s češkom organizacijom Transport Research Centre (CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) iz Brna, ujedno Tajništvom mreže CIVINET Češka – Slovačka. Projekt stavlja naglasak na koncept SUMP-a i smanjivanje razlika u planiranju prometa i mobilnosti u zapadnoj i istočnoj Europi te podržava učinkovitije i klimatski neutralno planiranje mobilnosti u zemljama u kojima je do sada primjena mjera održive mobilnosti slaba, a utjecaji prometa ozbiljniji i manje održivi. Projektne aktivnosti provode se u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini.

Na kraju, s ponosom ističemo kako je Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a / Tajništva Mreže, članica Stručne sekcije za promet, energetiku, infrastrukturu i informacijsko društvo, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, kao i Tematske studijske skupine za promet. Bila je suizvjestiteljica za Evaluaciju Bijele knjige o prometu iz 2011. te predsjednica ili članica studijskih skupina za sljedeća mišljenja: Jedinstveno europsko željezničko područje, Strategija za održivu i pametnu mobilnost i Novi EU-ov okvir za gradsku mobilnost.

Tijekom 2021. članicama CIVINET-a i ostalim dionicima u šest zemalja poslano je 14 brojeva e-glasila CIVNET Info u kojem redovito donosimo relevantne informacije o aktivnostima Mreže i članova, pozivima na aktualne natječaje, zanimljivim tematskim radionicama i konferencijama, kao i o raznovrsnim primjerima dobre prakse održive mobilnosti iz europskih gradova.

Za više informacija o aktivnostima i zanimljivim događanjima koje Mreža organizira sljedeće godine, pratite redovito web stranicu Mreže te društvene mreže – Facebook stranicu Održiva mobilnost u gradovima te stranicu na LinkedInu. osjetite naslovnicu web stranice Mreže i pretplatite se na naše e-glasilo CIVINET Info!

U ime Tajništva mreže, svim našim članovima i čitateljima želimo ugodne blagdane te sretnu i uspješnu 2022. godinu!

Povratak