1. 4. 2021. | Aktivnosti članova

Posvet o financiranju kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027 v Sloveniji: Priložnosti in izzivi

V okviru festivala Kolesarsko mesto vas vabimo na posvet z naslovom Financiranje projektov razvoja kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027 v Sloveniji: priložnosti in izzivi, ki bo potekal v sredo, 14. 4. 2021 v spletni obliki po predhodni registraciji in prijavi. Organizatorja dogodka sta Slovenska kolesarska mreža in Mariborska kolesarska mreža.

Na posvetu bodo predstavniki ministrstev, pristojnih za razvoj in kohezijsko politiko ter infrastrukturo predstavili strateške usmeritve na področju razvoja kolesarske infrastrukture in kolesarstva. Predstavnik Evropske kolesarske federacije bo izpostavil ključne prioritete dogovorov naslednjega večletnega finančnega okvirja in svežnja za okrevanje. Sledila bo predstavitev razvojnih potencialov projektov kolesarske infrastrukture ter načrtovanje stebra kolesarjenje v okviru priprave naslednje generacije Celostnih prometnih strategij.

Posvet bomo zaključili s kratkim pogovorom z govorci posveta in njihovimi odgovori na nekatera ključna vprašanja povezana s financiranje razvoja kolesarske infrastrukture in kolesarstva.

Dogodek je predvsem namenjen predstavnikom in strokovnim službam občin ter regijskih razvojnih agencij, podjetjem, načrtovalcem in nevladnim organizacijam in zainteresirani strokovni javnosti.

Program posveta i prijava na Posvet > Posvet o financiranju kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027 v Sloveniji: Priložnosti in izzivi – Mariborska kolesarska mreža (ibikemaribor.com)

Povratak